Psykologian perusopinnot 25 op (UEF) lv. 2017-2018
toteutukseen pääset tutustumaan täällä.