Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op (HY)

Maailman ympäristöongelmat , Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

-

Syksy - 23.

Syvenny maailman ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Jakson aikana tutustut mm. seuraaviin teemoihin: ylikulutus, resurssien käyttö, maatalous, kaupungistuminen sekä biodiversiteettikriisi.
 

Tämän opintojakson aikana pääset käymään läpi ympäristönsuojelun kokonaiskenttää. Keskeistä tarkastelussa on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus. Tarkemmin jaksolla perehdyt ruuantuotantoon, kaupungistumiseen, arktiseen alueeseen sekä resurssien käyttöön. 

Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat kurssilla läpileikkaavina teemoina. Ongelmien lisäksi pääset käsittelemään erilaisia ratkaisukeinoja. Kurssilla tehdään itsenäisiä kurssitehtäviä ja niihin liittyvä oheismateriaali on Moodlessa. Lisäksi tehdään ryhmätyö ympäristöongelmien ratkaisujen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Opintoihin sisältyy verkkoluentojen lisäksi ryhmänohjausta/pienryhmä opetusta.

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 2023-24 aikataulut, tarkemmat kurssikuvaukset suoritustapoineen sekä hintatiedot pyritään julkaisemaan touko-kesäkuun aikana.

Vahvistetaan myöhemmin