Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op (HY)

Maailman ympäristöongelmat , Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin , Kulttuuri ja hyvinvointi, avoin

01.02.2024 00:00 - 15.04.2024 00:00

Kurssin aikataulu:

Ti 6.2. klo 17-18 Aloitustapaaminen (Zoom), Moodle avautuu.
Verkkoluennot: Johdanto ja Resurssien käytön syvä historia.
12.-18.2.
Verkkoluennot: Ruuantuotanto I: maailma, trendit, ongelmat ja mahdollisuudet ja Ruuantuotanto II: Suomi.
19.-15.2.
Verkkoluennot: Kaupungistuminen I ja Kaupungistuminen II.
26.2.-3.3.
Verkkoluennot: Arktinen alue ja Kaupunki-maaseutu, maankäyttö ja globaalit resurssit.
4.-10.3.
Verkkoluennot: Nature Based Solutions I ja Nature Based Solutions II.
11.-17.3.
Verkkoluento: Ekologinen jälleenrakennus, uusi vihreä sopimus ja muut isot ratkaisut.
Ke 10.4. klo 17-19 Ryhmätyöseminaari (Zoom), töiden palautus su 14.4. mennessä.

Verkkoluennot saatavilla Moodlessa koko opintojakson ajan.

Syvenny maailman ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Jakson aikana tutustut mm. seuraaviin teemoihin: ylikulutus, resurssien käyttö, maatalous, kaupungistuminen sekä biodiversiteettikriisi.

Opintojakson kurssisivu: https://studies.helsinki.fi/kurssit/toteutus/otm-56d2fc08-782a-4983-888e-c05e14317d93

Opintojakso toteutuu - Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

Kun haluat päivittää ja täydentää ympäristöosaamistasi, on tämä jakso oikea valinta! Opintojakso antaa valmiuksia ymmärtää ympäristöongelmia eri näkökulmista ja soveltuu kaikille ympäristöongelmista, ympäristönsuojelusta ja globaalien sekä paikallisten ongelmien ratkaisemisesta kiinnostuneille. Pääset myös opintojakson aikana näkemään, millaista ympäristötieteiden opiskelu on!

Tämän opintojakson aikana pääset käymään läpi ympäristönsuojelun kokonaiskenttää. Keskeistä tarkastelussa on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus. Tarkemmin jaksolla perehdyt ruuantuotantoon, kaupungistumiseen, arktiseen alueeseen sekä resurssien käyttöön. 

Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat kurssilla läpileikkaavina teemoina. Ongelmien lisäksi pääset käsittelemään erilaisia ratkaisukeinoja. Kurssilla tehdään itsenäisiä kurssitehtäviä ja niihin liittyvä oheismateriaali on Moodlessa. Lisäksi tehdään ryhmätyö ympäristöongelmien ratkaisujen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Opintoihin sisältyy verkkoluentojen lisäksi verkkovälitteistä opetusta (Zoom).

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.

FM Jenni Sademies

Opintojakso sisältää luentotallenteita sekä 2 reaaliaikaista opetuskertaa (Zoom).

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 31.1.2024 saakka!

150 €

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.1.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Helsingin avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).