Kesäyliopistosta opintoja ympäri vuoden

Mikkelin kesäyliopiston perustehtävä on mahdollistaa jatkuva oppiminen ja sivistyksellinen tasa-arvo Etelä-Savossa. Kesäyliopisto tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja ja työelämälähtöisiä täydennyskoulutuksia, joilla voit täydentää, syventää ja laajentaa työelämässä tarvittavaa osaamistasi tai tavoitella yliopistotutkintoa. Kesäyliopisto järjestää kaikille avoimia koulutuksia ja opintoja.

Mikkelin kesäyliopisto on vuonna 1970 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos. Perustamisen taustalla oli ajatus vauhdittaa oman tiedekorkeakoulun saamista Mikkeliin. Ensimmäiset kauppatieteelliset koulutukset järjestettiin kesällä 1971. Aluksi toiminta olikin kesäaikaan sijoittuvaa. Nykyisin Mikkelin kesäyliopisto toimii ympäri vuoden.

Mikkelin kesäyliopiston vuosittainen opiskelijamäärä on vaihdellut viimeisen kymmenvuoden aikana noin 3500 opiskelijasta hieman alle 1400 opiskelijaan. Vuonna 2022 järjestimme noin 250 erilaista koulutustilaisuutta: avoimia yliopisto-opintoja, työelämälähtöisiä täydennyskoulutuksia, tilauskoulutuksia eri organisaatioille ja erilaisia luentoja ja seminaareja. Kesäyliopiston koulutusten laajuus vaihtelee puolenpäivän koulutuksista yli vuoden kestäviin täydennyskoulutuksiin. Opiskelu Mikkelin kesäyliopistossa on avointa kaikille ilman ikä- tai pohjakoulutusvaatimuksia tai erillistä hakumenettelyä. 


Koulutuksia vahvojen kumppaneiden kanssa yhteistyössä

Kesäyliopistossa opettaa vuosittain noin 160 eri alojen asiantuntijaa, joilla on vahva yhteys työelämään. Teoreettisen tietämyksen ohella, he tuovat uusimman tiedon myös työelämästä. Vahvat kumppanuudet ja asiantuntijaverkostot auttavat kesäyliopistoa sen perustehtävässä. Mikkelin kesäyliopisto on jatkuvan oppimisen ja sivistyksellisen tasa-arvon mahdollistaja Etelä-Savosta. 

Mikkelin kesäyliopistolla ja Mikkelin kaupungilla on kumppanuussopimus, jonka tarkoituksena on tukea avoimen yliopisto-opetuksen ja muun korkeakoulutasoisen koulutuksen saatavuutta Mikkelissä. Mikkelin kesäyliopiston muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat mm. Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston avoimet yliopistot, Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut, Etelä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalvelut, MIELI – Suomen Mielenterveys ry. ja Tunne & Taida - Suomen Tunnetaitokoulutus. Mikkelin kesäyliopisto on Suomen kesäyliopistot ry:n jäsen. 
 

Mikkelin kesäyliopiston johtokunnan jäsenet

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry. ylläpitää Mikkelin kesäyliopistoa. Kannatusyhdistyksen kokous valitsee vuosittain kesäyliopiston johtokunnan. Johtokunnan puheenjohtaja on toimialajohtaja Niina Kaukonen (Etelä-Savon hyvinvointialue) ja varapuheenjohtajana toimii aluekehityspäällikkö Anne Kokkonen (Etelä-Savon maakuntaliitto). Johtokunnan muut jäsenet ovat sivistysjohtaja Velimatti Salmi (Juvan kunta), kehittämispäällikkö Aila Marjamaa (Mikkelin kaupunki), henkilöstöjohtaja Petri Mattila (Mikkelin kaupunki), opettaja Sari Noponen (Mikkelin kaupunki), kauppaneuvos Kari Manninen (Liikesivistysrahasto) ja senior advisor Esko Pitkänen (Etelä-Savon kauppakamari).