Mikkelin kesäyliopisto on merkittävä korkeakouluopintojen ja työelämälähtöisten koulutusten tuottaja Etelä-Savossa. Vuonna 2017 kesäyliopistossamme opiskeli lähes 2400 opiskelijaa noin 280 eri opintokokonaisuudessa tai koulutustilaisuudessa. Avoimen yliopiston opintopisteistä suoritettiin yhteensä 3850.

Opiskelu Mikkelin kesäyliopistossa on avointa kaikille ilman erillistä hakumenettelyä. Mikkelin kesäyliopistossa voit opiskella ympäri vuoden!

Kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka edistää avoimen korkeakouluopetuksen ja muun kaikille avoimen koulutuksen saavutettavuutta Etelä-Savossa.

Toimintaa ohjaavat periaatteet
Olemme kesäyliopistossa määritelleet kolme keskeistä strategista painopistettä, jotka ohjaavat toimintaamme.

Alueellisuus
Mikkelin kesäyliopiston asema on vahva korkeakoulutasoisen opetuksen ja sivistyksen tarjoajana Mikkelissä ja Etelä-Savossa. Kesäyliopiston ei tarvitse kilpailla elintilasta muun yliopistotarjonnan keskellä. Meille akateemisuus on myös toimintaa ohjaava arvo. Luomme Etelä-Savoon sivistyksen ulottuvuuden, jota muut alueen oppilaitokset eivät täytä.

Sivistys tukee Mikkelin ja koko Etelä-Savon alueen hyvinvointia, avoimuutta, taitoa keskustella ja ratkaista vaikeitakin alueellisia haasteita. Mikkelin kesäyliopiston palvelualttius ja keskusteleva tapa tarjoilla koulutuksia avaa uusia näkökulmia osallistujille. Uskomme, että tieto vie uuteen ja mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja elinikäisen kehittymisen.

Kehittyminen on peruste ja perustelu kesäyliopiston olemassaololle. Se tarkoittaa meille jatkuvaa laatumme, toimintamalliemme ja koulutustemme arviointia ja kehittämistä.

Taustavoimana toimii kannatusyhdistys
Mikkelin kesäyliopistoa ylläpitää vuonna 1970 perustettu Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry. Vuoden 2019 johtokuntaa luotsaa vastuualuejohtaja Niina Kaukonen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) ja varapuheenjohtajana toimii oppisopimuskoordinaattori Päivi Ylönen (Mikkelin kaupunki). Johtokunnan muut jäsenet ovat hallintojohtaja Antti Kinnunen (Juvan kunta), kehittämispäällikkö Aila Marjamaa (Mikkelin kaupunki), työsuojeluvaltuutettu Outi Hokkanen (Mikkelin kaupunki), kauppaneuvos Kari Manninen (Liikesivistysrahasto) ja senior advisor Esko Pitkänen (Etelä-Savon kauppakamari) sekä kehittämispäällikkö Anne Kokkonen (Etelä-Savon maakuntaliitto).

Liittymällä kannatusyhdistyksemme jäseneksi, turvaat ja kehität Etelä-Savon alueen koulutustarjontaa, vaikutat alueen väestön koulutustason ylläpitämiseen ja nostamiseen sekä olet mahdollistamassa kaiken ikäisten eteläsavolaisten jatkuvan ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. 

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö. Vuosimaksu on 10 €/yksityinen ja 40 €/yhteisö. Liity tästä!

Kumppaneiden kanssa eteenpäin
Mikkelin kesäyliopisto ja Mikkelin kaupunki ovat solmineet kumppanuussopimuksen vuosille 2019-2020. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on turvata korkeakoulutasoisen koulutuksen (avoin yliopisto-opetus ja työelämälähtöinen koulutus) saatavuus Etelä-Savon alueella ja erityisesti Mikkelissä. Kumppanuussopimuksen myötä kesäyliopisto tukee aktiivisesti alueen elinvoimaisuutta ja kehittymistä sekä vahvistaa kaupungin mainekuvaa valtakunnallisilla tapahtumilla, joita ovat mm. Mikkelin Akatemia ja Mikkelin sotakirjallisuustapahtuma.

Suomen kesäyliopistot ry.
Mikkelin kesäyliopisto on osa Suomen kesäyliopistot ry:tä. Lisätietoja Suomen kesäyliopistot ry:stä.