Mikkelin kesäyliopisto – kanssasi askeleen edellä!

Mikkelin kesäyliopiston tehtävänä on jatkuvan oppimisen ja sivistyksellisen tasa-arvon vahvistaminen Etelä-Savossa. Kesäyliopisto on alueellisen koulutustarjonnan oppilaitos, jonka toiminnassa painottuu avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen. Kesäyliopisto huomioi korkeakoulutetun väestön koulutustarjonnassaan. (Laki vapaasta sivistystyöstä, 2010).

Kesäyliopisto tuottaa merkittävän määrän avoimien korkeakouluopintoja ja työelämälähtöisiä koulutuksia Etelä-Savossa. Vuonna 2019 kesäyliopistossa opiskeli hieman yli 2500 opiskelijaa. Opiskelu Mikkelin kesäyliopistossa on avointa kaikille ilman erillistä hakumenettelyä. Meillä voit opiskella ympäri vuoden!

Mikkelin kesäyliopisto on jatkuvan oppimisen ja sivistyksellisen tasa-arvon vahvistaja Etelä-Savossa.

Uudistimme kesäyliopiston strategian, jolla vastaamme toimintaympäristön muutokseen Etelä-Savossa. Uusi strategia (2020-2022) syntyi Mikkelin kesäyliopiston johtokunnan ja koko henkilökunnan yhteistyön tuloksena. Etelä-Savossa ei ole omaa tiedeyliopistoa. Mikkelin kesäyliopiston merkityksellisin tehtävä on järjestää eteläsavolaisille monipuolisesti avoimia yliopisto-opintoja ja korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta. Tuemme omalla toiminnallamme Etelä-Savon osaamisstrategiaa, jossa keskeisenä lähtökohtana on eteläsavolaisten osaamistason ja koulutusmyönteisyyden nostaminen, jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Etelä-Savossa.

Kesäyliopisto tarjoaa laajasti ja kattavasti kuuden eri avoimen yliopiston opintoja noin 40 oppiaineessa. Järjestämme vuosittain noin 50 eri ammattialoille suunnattua työelämälähtöistä täydennyskoulutusta. Muita sivistyksellisiä luentoja ja koulutustilaisuuksia on vuosittain 30 - 40. Lisäksi kesäyliopisto palvelee alueen yrityksiä järjestämällä tilauksesta suoraan yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia.

JUST sulle täällä paikan päällä!

Me kesäyliopistossa uskomme kasvokkain kohtaamisen merkityksellisyyteen oppimisessa ja lähiopetuksen voimaan, oppimiskokemuksien jakamiseen kanssaoppijoiden ja maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Olemmekin koulutustoimijoiden joukossa vastavirtaan kulkeva oppilaitos! Uudistamme kyllä vaiheittain pedagogiikkaa ja erilaisia oppimisen muotoja, mutta koulutustarjontamme ei perustu ajasta ja paikasta riippumattomiin verkko-opintoihin ja MOOC-kursseihin. Järjestämme lähiopetukseen ja kohtaamiseen pohjautuvaa opetusta, aina kun se on mahdollista.


Mikkelin kesäyliopisto on eteläsavolaisten osaamisen vahvistaja!

Strategiatyössä pohdimme ja kirkastimme arvojamme. Mikkelin kesäyliopiston arvoperusta nojaa neljään keskiseen arvoon, jotka ohjaavat valintojamme ja toimintaamme.

  • Joustavuus – vastaamme nopeasti ja ketterästi koulutustarpeisiin
  • Uudistuvuus – koulutuksemme ovat aina ajankohtaisia ja tarvelähtöisesti suunniteltuja, kehitämme toimintaamme jatkuvasti
  • Sivistys – opetustarjontamme on tiedelähtöistä
  • Tasokkuus – meiltä saat erinomaista palvelua, ohjausta ja neuvontaa opiskelujesi eri vaiheissa ja koulutuksissamme opettavat maan parhaat asiantuntijat


Mikkelin kesäyliopistoa johtaa taustavoimana kannatusyhdistys

Mikkelin kesäyliopistoa ylläpitää vuonna 1970 perustettu Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry. Vuoden 2019-2020 johtokuntaa luotsaa vastuualuejohtaja Niina Kaukonen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) ja varapuheenjohtajana toimii opinto-ohjaaja Päivi Ylönen (Mikkelin kaupunki). Johtokunnan muut jäsenet ovat hallintojohtaja Antti Kinnunen (Juvan kunta), kehittämispäällikkö Aila Marjamaa (Mikkelin kaupunki), työsuojeluvaltuutettu Outi Hokkanen (Mikkelin kaupunki), kauppaneuvos Kari Manninen (Liikesivistysrahasto) ja senior advisor Esko Pitkänen (Etelä-Savon kauppakamari) sekä kehittämispäällikkö Anne Kokkonen (Etelä-Savon maakuntaliitto).

Kumppanuudet ja verkostot sivistyksellisen tasa-arvon mahdollistajina

Mikkelin kesäyliopisto ja Mikkelin kaupunki ovat uudistaneet kumppanuussopimuksen vuosille 2020-2021. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on tukea avoimen yliopisto-opetuksen ja muun korkeakoulutasoisen koulutuksen saatavuutta. Kesäyliopisto tukee Etelä-Savon osaamisstrategian ja Mikkelin kaupungin strategian toteutumista sekä jatkuvan oppimisen ja alueellisen koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista. Kesäyliopisto ylläpitää omalla toiminnallaan alueen elinvoimaisuutta ja kehittymistä sekä vahvistaa kaupungin mainekuvaa valtakunnallisilla tapahtumilla, joita ovat mm. Mikkelin Akatemia ja Mikkelin sotakirjallisuustapahtuma.

Mikkelin kesäyliopiston muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat mm. Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston avoimet yliopistot, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, MIELI – Suomen Mielenterveys ry., Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon kauppakamari, Oppisopimustoimisto (Etelä-Savon ammattiopisto), Tunne ja Taida Oy ja noin 160 kouluttajaa eri aloilta. Mikkelin kesäyliopisto on Suomen kesäyliopistot ry:n jäsen. Lisätietoja Suomen kesäyliopistot ry:stä.

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäsenyys

Myös sinä voit olla osaltasi tukemassa sivistyksellisen tasa-arvon ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Etelä-Savossa. Voit antaa tukesi Mikkelin kesäyliopistolle sen tehtävässä liittymällä Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi. Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö. Vuosimaksu on 10 €/yksityinen ja 40 €/yhteisö. Liity tästä!