Mikkelin kesäyliopisto on mukana toteuttamassa Suomen kesäyliopistojen kahta valtakunnallista digitaitojen kehittämiseen liittyvää hanketta.

GERONET-hankkeessa vahvistetaan ikääntyvien digitaitoja ja arjessa selviytymistä digitalisoituvassa yhteiskunnassamme.

DiKATA-hankkeen avoimissa ja maksuttomissa verkkokoulutuksissa osallistujat voivat kehittää työssä ja vapaa-ajalla tarvittavaa digiosaamista.

Molempia hankkeita rahoittaa Opetushallitus. Hankkeet ovat kaksivuotisia (2019-2020). Hankkeiden aikana tuotetut koulutukset ovat kaikille avoimia ja osallistujille maksuttomia.

Geronet -hankkeen logo

Dikata -hankkeen logo