Käynnissä olevat hankkeet

Kesäyliopisto kumppanina Koulutusportti-hankkeessa

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta. Hankkeessa muotoillaan erilaisia koulutuspolkuja ja työelämän oppimissoluja sekä kehitetään Etelä-Savon oppilaitosten yhteistä verkkosivusto Savostamoa, josta löytyy kolme erilaista koulutuspolkua.

Kesäyliopisto tarjoaa Kehitä itseäsi -koulutuspolkuun avoimen yliopisto-opintojen ja työelämälähtöisten täydennyskoulutusten näkökulmat osaamisen kehittämiseen. Mikkelin kesäyliopisto on mukana hankkeessa kumppanina.

Olimme mukana Savostamo-verkkosivuston lanseeraustilaisuudessa 15.2.2022. Lue blogikirjoitus lanseerauksesta ja tutustu samalla Etelä-Savon koulutusmahdollisuuksiin. 

Askelmerkit osaamisperusteisuuteen – hankkeessa kehitetään kesäyliopistojen henkilöstön osaamista

Askelmerkit osaamisperusteisuuteen -hanke on Suomen kesäyliopistojen yhteishanke, jossa kehitetään kesäyliopistojen käytäntöjä osaamisperusteisissa koulutuksissa. Hankkeen koulutuksissa kehitetään kesäyliopistojen henkilöstön osaamista osaamisperusteisten koulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja osaamisperusteisuuteen liittyvien ePerusteet- ja KOSKI-tietovaranto – järjestelmien käyttöönotossa. Mikkelin kesäyliopisto vastaa yhdessä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa pedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja osaamisperusteisten koulutusten prosesseihin liittyvien koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä.


Menneet hankkeet

GERONET-hanke

Mikkelin kesäyliopisto oli mukana toteuttamassa GERONET – valtakunnallista ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanketta. Hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2019 – 31.12.2021.

GERONET-hankkeessa vahvistettiin ikääntyvien digitaitoja ja arjessa selviytymistä digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Hanketta rahoitti Opetushallitus. Hankkeen aikana tuotetut koulutukset olivat kaikille avoimia ja osallistujille maksuttomia. GERONET-hankkeen tavoitteena oli luoda tutoroinnin verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Hankkeessa koulutetut digiopastajat löysivät kotipesän Mikkelissä Essoten Omatorilta, jossa digiopastus jatkuu säännöllisenä vapaaehtoistyönä. Mikkelin kesäyliopisto jatkaa ikääntyvien digitaitokoulutuksia Ikääntyvien yliopiston toimintana.

DiKATA-hanke

Mikkelin kesäyliopisto oli mukana toteuttamassa Suomen kesäyliopistojen valtakunnallista digitaitojen kehittämiseen liittyvää hanketta. DiKATA-hankkeen avoimissa ja maksuttomissa verkkokoulutuksissa osallistujat pystyivät kehittämään työssä ja vapaa-ajalla tarvittavaa digiosaamista. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2019-31.3.2021 ja se on 18:ta Suomen kesäyliopiston yhteishanke, jota SnellmanEDU koordinoi. Opetushallitus rahoitti hanketta. Syksyllä 2019 ja kevättalvella 2020 Dikata-hanke tarjosi 80 vuorovaikutteista verkkoluentoa eri digiaiheista. Luentojen tallenteet ovat katsottavissa YouTube-kanavalta.