Tieto vie uuteen.

Poimintoja avoimesta yliopisto-opetuksesta lv. 2022-23

Kauppatieteet haltuun!

Kauppatieteen perusopintojen 30 op (UEF) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta. Lue lisää

Mikkelin kesäyliopisto somessa