Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op (UTU)

Sosiaali ja terveys, avoin

01.02.2025 00:00 - 31.03.2025 00:00

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina keväällä 2025. Opintoihin sisältyy verkkoluentoja (myös tallenteina) ja oppimispäiväkirja.

Millainen lastensuojelun tilanne on? Näiden opintojen tavoitteena on, että tiedät lastensuojelun tilanteen kentällä, tunnistat menettelytavat ja niitä ohjaavan lainsäädännön, ymmärrät lastensuojelun tarpeen syntymissyyt sekä opit eri näkökulmia lasten ja nuorten auttamiseen.

Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisältö puhuttelee kasvatusammattilaisten lisäksi lastensuojelussa ja sen rajapinnassa työskenteleviä sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

- lastensuojelua koskevat säädökset
- lastensuojelun keskeiset käsitteet
- lastensuojelun toteuttaminen
- lasten ja nuorten sekä huoltajien tukeminen
- monitahoinen yhteistyö erityisopetuksessa
- kasvatuksessa sekä lastensuojelussa

Opiskelija tuntee lastensuojelun nykytilannetta ja tutkimusta kentällä sekä on perehtynyt lastensuojelun menettelytapoihin ja niitä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opiskelija tunnistaa lastensuojelun tarpeen syntymissyitä ja eri näkökulmia lasten ja nuorten tukemiseen sekä ymmärtää lastensuojelun ja erityispedagogiikan monitahoisen yhteistyön merkityksen. 

Oppimispäiväkirja tai essee luentojen sekä soveltuvin osin opintomateriaalin pohjalta. (Esseevaihtoehdossa aihe hyväksytetään opintojakson vastuuhenkilöllä.)

Toteutustavat:
Luennot 12 t ja opintoryhmätyöskentely n. 9-12 t 

Aikataulu (ennakkotieto): luennot pidetään helmikuussa neljänä arki-iltana ja luennot myös tallennetaan. Opintoryhmä kokoontuu 3–4 kertaa aikataulun mukaan (aikataulu julkistetaan syksyllä).
 

Vastuuhenkilöt Linda Maria Laaksonen (oppimispäiväkirja/essee) ja Leo Nyqvist (luennot)
 

Oppimateriaalit
Oppimateriaalit, joita käytetään oppimispäiväkirjassa tai esseessä soveltuvin osin:
1.    Jahnukainen, M. (toim.) 2024. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. 
2.    Tieteellisiä artikkeleita lastensuojelun alueelta. Artikkelien sähköiset osoitteet ovat opiskeluoppaassa.
3.    Lastensuojelun käsikirja https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Arviointiasteikko 0–5
 

Vahvistetaan myöhemmin.