Tieto vie uuteen.

Tulossa! Avoin yliopisto-opetus - lukuvuoden 2022-23 tarjontaa

UUTTA! Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

Lähde tarkastelemaan monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Erinomaiset opinnot mm. erityisopettajille ja kaikille kielen kehityksestä kiinnostuneille! Lue lisää

Monikulttuurisuus -opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Kiinnostavatko monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymykset? Tämä opintokokonaisuus tarjoaa välineitä siirtolaisten ja pakolaisten parissa työskenteleville! Samalla saat valmiuksia toimia monikulttuurisissa ympäristöissä. Opinnoissa opintoryhmätyöskentelyä tuutorin johdolla. Lue lisää

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JY)

Kirjoittamisen opinnoissa harjoittelet kirjoittamisen perustaitoja! Opit kirjoittamaan monipuolisemmin ja saat valmiuksia oman kirjoittamisen tutkimiseen. Nämä opinnot soveltuvat jokaiselle, joka haluaa kehittää omaa kirjoittamistaan! Opinnot sisältävät lähiopetusta kesäyliopistossa sekä itsenäistä työskentelyä. Lue lisää

Mikkelin kesäyliopisto somessa