Tieto vie uuteen!

Poimintoja avoimesta korkeakouluopetuksesta

Mikkelin kesäyliopisto on mukana toteuttamassa
Suomen kesäyliopistojen kahta valtakunnallista digitaitojen kehittämiseen liittyvää hanketta.

 

Mikkelin kesäyliopisto somessa