Seksuaalineuvoja (30 op) -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys

07.10.2024 08:30 - 22.10.2025 16:00

Reaaliaikaiset verkko-opetuspäivät:

 • ma-ti 7.–8.10.2024
 • ma-ti 2.–3.12.2024
 • ma-ti 3.–4.2.2025 
 • ma-ti 24.–25.3.2025 
 • ti-ke 6.–7.5.2025 
 • ti-ke 3.–4.6.2025 
 • ti-ke 26.–27.8.2025 
 • ti-ke 21.–22.10.2025 

Koulutuspäivien kesto on klo 8.30-16.00.

Verkkokoulutus

Seksuaalineuvojakoulutus antaa valmiudet seksuaalineuvontaan ja -ohjaukseen. Seksuaalineuvonnassa käsitellään tavoitteellisesti ja ammatillisesti ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita ja ongelmia vuorovaikutuksessa yhdessä asiakkaan kanssa. Koulutuksessa opiskelija muodostaa laaja-alaisen käsityksen seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä.

Opiskelu seksuaalineuvojakoulutuksessa on prosessiluonteista ja kestää reilun vuoden.

Koulutuksen rakenne ja sisältö ovat Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) kriteerien mukaiset. Koulutus vastaa Suomen seksologian opintojen ensimmäistä tasoa (30 op).  Koulutus antaa mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen.

Koulutuksen jälkeen opiskelija voi käyttää nimikettä seksuaalineuvoja ja hakea seksuaalineuvojen auktorisointia Suomen Seksologinen Seura ry:ltä, mikäli opiskelija on osallistunut erilliseen 16 tunnin työnohjaukseen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusyksikön kanssa.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Koulutukseen osallistujalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja, lääkäri, psykologi.

Koulutuksen aikana opiskelija muodostaa laaja-alaisen käsityksen seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja seksuaalineuvonnasta.

Koulutuksen osa-alueet ovat:

 • seksuaaliterveyden tietoperusta (mukaan lukien seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, tunne- ja turvataidot, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus seksuaalioikeudet, seksuaalietiikka, seksuaalisuus ja sairaudet)
 • seksuaalineuvonnan menetelmäosaaminen
 • seksuaalineuvonnan eettinen osaaminen
 • seksuaalineuvonnan ammatillinen osaaminen
 • seksuaalineuvonnan kehittämisosaaminen

Seksuaalineuvojakoulutuksen jälkeen osaat toteuttaa seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri ikäisille, ja sinulla on seksuaaliterveyden edistämiseen ja erityisesti seksuaalineuvojan työhön liittyvä vahva ammattieettinen ja teoreettinen perusta.

Seksuaalineuvojakoulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvät käsitteet
 • käyttää seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvää tietoperustaa neuvonta- ja ohjaustilanteissa
 • käyttää seksuaalineuvonnassa erilaisia soveltuvia menetelmiä
 • toteuttaa seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri-ikäisille
 • kohdata asiakkaan yksilönä neuvonta- / ohjaustilanteessa
 • perustella seksuaaliterveyden edistämiseen ja seksuaalineuvontaan liittyvät ammattieettiset toimintatapansa

Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja reaaliaikaiset verkko-opetuspäivät. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Opiskelu kestää reilun vuoden. Koulutukseen sisältyy 16 opetuspäivää. Koulutuksen toteuttamistapoina ovat oppimistehtävät, verkko-opinnot ja -tentit Moodle verkko oppimisympäristössä, käytännön taitojen harjoitukset sekä seminaariesitykset.

Koulutuksen aikana tulee olla mahdollisuus tehdä asiakastyötä eli harjoitella seksuaalineuvontaa. Seksuaalineuvonnan harjoittelu, harjoittelun määrä neuvojakoulutuksessa on 2 op = 54 h. Asiakastyöhön soveltuvat sosiaali- ja terveysalan työpaikat sekä kolmas sektori. Koulutettavan tulee itse järjestää asiakastyöhän soveltuva paikka. Vastuuopettajat ohjaavat ja tukevat asiassa.

Koulutukseen ei sisälly työnohjausta (16 tuntia, jotka vaaditaan auktorisointinimikettä haettaessa). Työnohjaus järjestetään erikseen erillistä maksua vastaan, mikäli koulutukseen osallistujat haluavat suorittaa työnohjauksen osion.

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

Arviointikriteerit

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä seksuaalineuvonnan tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden tietoperustaansa neuvonta- ja ohjaustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää seksuaalineuvonnan menetelmiä neuvonta- ja ohjaustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti seksuaalineuvontatilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti neuvonta- ja ohjaustyöhön sisältyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Heidi Pasonen, TtM, lehtori, erityistason seksuaaliterapeutti (vastuuopettaja), Jamk, hyvinvointiyksikkö
Hannu Piispanen, TtM, lehtori, erityistason seksuaaliterapeutti, pari- ja psykoterapeutti
(ET), työnohjaaja (Story) (vastuuopettaja), Jamk, hyvinvointiyksikkö
Asta Suomi, YTT, asiantuntija, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja (Story), Jamk, hyvinvointiyksikkö

Lisäksi koulutuksessa opettaa myös muuta Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöä ja ulkopuolisia kouluttajia.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vinkki: Kysy mahdollisuudesta suorittaa opinnot oppisopimuskoulutuksena oman paikkakuntasi oppisopimuspalveluista.

3100 €. Koulutusmaksu laskutetaan 8 erässä opetuspäivien yhteydessä, lukuunottamatta viimeistä erää joka laskutetaan n. 3 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä.

15.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.9.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).