Ilmoittautuminen koulutuksiin, opintojaksoille ja opintokokonaisuuksiin on sitova.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).

Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme jäljellä olevasta opintomaksusta puolet. Kesäyliopisto päättää opintojen aloittamisen opintoihin ilmoittautuneiden määrän perusteella.

Opintoihin rekisteröitymisen / opintojen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu. Samoin menetellään myös silloin, jos opiskelija jättäytyy pois opinnoista. Nämä ehdot koskevat myös opiskelijan keskeyttämiä tai jäädyttämiä opinto-oikeuksia.

Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).

Huomioithan, että maksujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin opintojen peruuttaminen.