Ilmoittautuminen koulutuksiin, opintojaksoille ja opintokokonaisuuksiin on sitova.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).

Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme jäljellä olevasta opintomaksusta puolet. Kesäyliopisto päättää opintojen aloittamisen opintoihin ilmoittautuneiden määrän perusteella.

Opintoihin rekisteröitymisen / opintojen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu. Samoin menetellään myös silloin, jos opiskelija jättäytyy pois opinnoista. Nämä ehdot koskevat myös opiskelijan keskeyttämiä tai jäädyttämiä opinto-oikeuksia.

Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).

Huomioithan, että maksujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin opintojen peruuttaminen.
**


Englannin kielen perusopintoja koskevat peruutusehdot:

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää (15.11.2020). Valintakoemaksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Maksu peritään myös silloin jos opiskelija ei saavu paikalle tai ei läpäise koetta.

Valintakokeen hyväksytyn suorittamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu. Samoin menetellään myös silloin, jos opiskelija jättäytyy pois opinnoista. Nämä ehdot koskevat myös opiskelijan keskeyttämiä tai jäädyttämiä opinto-oikeuksia.