Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

Logopedian perusopinnot 24-25 , Sosiaali ja terveys, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin , Kielet ja viestintä, avoin

02.09.2024 00:00 - 31.12.2025 00:00

Verkkovälitteinen infotilaisuus (Zoom) ke 22.8.2024 klo 17–18 kaikille Logopedian opinnoista ja opiskelusta kiinnostuneille! Ilmoittaudu kuulolle ilmoittautumislomakkeella.

Infotilaisuus on tarkoitettu sinulle, Logopedian opintoihin jo ilmoittautuneelle sekä kaikille opiskelun aloittamista vielä harkitseville! Saat ohjeita opiskelukäytännöistä ja voit kysellä lisätietoja opiskelusuunnitelmasi laatimiseksi.

Lähde mukaan Logopedian perusopintoihin Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan!

Opinnot alkavat Mikkelin kesäyliopistossa maanantaina 2.9.2024 aloitusluennolla ja sen yhteydessä järjestettävällä ensimmäisellä opintoryhmätapaamisella.

Logopedia tutkii kommunikoinnin ja nielemisen häiriöitä, kuten häiriöiden ilmenemismuotoja, taustatekijöitä ja kuntoutusta. Logopedian opinnoissa perehdyt normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Opintoryhmään otetaan max 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Logopedian perusopinnot sopivat sinulle, joka olet kiinnostunut kielen, puheen ja kommunikoinnin kehityksestä, sen sujumisesta ja mahdollisista häiriöistä. Erityisen hyödylliset opinnot ovat opetus-, kasvatus- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kuten luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat, esi- ja alkuopettajat, koulupsykologit, terveydenhoitajat sekä muut terveydenhuollossa työskentelevät.

Logopedian perusopinnot soveltuvat erinomaisesti alalle hakeutuville, puheterapeutti-koulutukseen hakeutuville ja logopedian yliopisto-opinnoista kiinnostuneille.

Lähde mukaan logopedian opintoihin Mikkelissä!

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Opinto-oikeus Logopedian perusopinnoissa on kolme lukukautta (2.9.2024-31.12.2025). Opinnot etenevät jaksokohtaisessa järjestyksessä ja kukin jakso on aikataulutettu viikkotasolla (aikataulut jaksoittain alla, klikkaamalla jakson nimeä avautuu sisältö). Logopedian perusopintojen suorittaminen edellyttääkin opiskelijalta sitoutunutta ajankäyttöä. Opintoihin liittyvän kirjallisuuden hankkii opiskelija. Huomioithan, että opintoihin sisältyy englanninkielistä kirjallisuutta ja perusopintojen viimeinen opintojakso on englanninkielinen.

Ilmoittautuminen on nyt avattu!

Logopedian perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot (muutokset mahdollisia):

Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

Logopedian perusteet 5 op 2.9.-24.10.2024
Kieli ja elämänkaari I 5 op 30.10. - 18.12.2024
Kieli ja elämänkaari II 5 op 13.1.-12.3.2025
Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op 13.3.-22.5.2025
Introduction to Bilingualism 5 op 9.9.-31.12.2025

Logopedian perusopintojen tuutorina toimii puheterapeutti Silja Ikonen.

Ennakkotieto Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä:

Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Viralliset päätökset tehdään syksyllä 2024, mutta väylän avaamisesta tiedotetaan jo nyt ennakkoon, jotta vuonna 2025 hakevat ehtivät suorittaa haussa vaadittavia opintoja.

Valinta tullaan tekemään seuraavasti:

Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään seuraavat opinnot:

  • Logopedian perusopinnot (25 op) vähintään painotetulla keskiarvolla 4. Valinnassa huomioidaan Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot.
  • Psykologian perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin. Valinnassa huomioidaan Turun yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa (ml. avoin yliopisto-opetus) aikaisintaan vuonna 2015 suoritetut opinnot.
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot yliopiston tutkintovaatimusten mukaan (taitotaso B1–B2).
  • Yhden vieraan kielen opintosuoritus (taitotaso B2) tai ylioppilastutkinnossa arvosana E tai L englannin kielen pitkän oppimäärän kokeesta.
  • Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti logopedian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella ja toissijaisesti psykologian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Mikäli hakijat ovat painotettujen keskiarvojen perusteella tasasijalla, valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset hakijat. Mikäli tämänkin jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasasijalla, valinnan ratkaisee arpa.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tulee esittämään yliopiston hallitukselle kesällä 2024, että Logopedian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) avoimen väylän valinnassa täytetään 10 aloituspaikkaa syksyllä 2025 ja 2026 alkaviin koulutuksiin. Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista tullaan päättämään viimeistään syksyllä 2024 ja valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa valtakunnallisen julkaisuaikataulun mukaisesti loppusyksystä 2024.

Lisätietoja: Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoneuvonta

Reaaliaikaiset luennot kuunneltavissa Logopedian perusopinnoissa pääsääntöisesti omalta koneelta, ryhmätapaamiset edellyttävät osassa tapaamisista saapumista kesäyliopistolle. Opintoja ei voi suorittaa kokonaan etäopiskellen.

795 €

18.08.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.8.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).