Ratkaisukeskeinen valmentaja / työyhteisöcoach (20 op) -verkkokoulutus

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Kulttuuri ja hyvinvointi

08.05.2025 09:00 - 28.02.2026 16:00

Koulutus alkaa 8.5.2025 ja päättyy helmikuussa 2026. Koulutuspäivien pituus on klo 9–16.

Verkkovälitteiset koulutuspäivät:

 • torstai 8.5.2025
 • maanantai 2.6.2025
 • torstai 28.8.2025
 • torstai 18.9.2025
 • keskiviikko 29.10.2025
 • keskiviikko 19.11.2025
 • keskiviikko 10.12.2025
 • tammikuun 2026 koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin
 • helmikuun 2026 koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin

Verkkokoulutus

Työelämämuutokset vaativat jatkuvaa työyhteisön kehittämistä. Esihenkilöltä muutoksessa mukana pysyminen ja muutoksen johtaminen edellyttää oman mielen johtamisen taitoja. Perinteiset johtamistavat eivät enää toimi haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Kyky tunne-energian kanavoimiseen tarkoituksenmukaisesti luo hyvinvoivaa työyhteisöä.

Tässä vuoden kestävässä ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutuksessa opit ratkaisukeskeisen lähestymistavan vuorovaikutustilanteisiin ja -taitoihin. Palautetaitosi kehittyvät ja tulet tietoisemmaksi itsesi johtamisen merkityksestä. Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen.

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Tästä koulutuksesta on konkreettista hyötyä - teetpä työtä esimiehenä, asiantuntijana, kehittäjänä, coachina tai yrittäjänä.

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esihenkilöille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä – ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
 • Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen sovittelu
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esihenkilötyö
 • Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto
 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)
 • Coachaava/valmentava esihenkilötyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)
 • Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)
 • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksi ottamisen kortit)
 • Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli)

Koulutuksen jälkeen osaat käyttää ammattimaisesti coachin ydintaitoja ja osaat soveltaa coachauksen konkreettisia työvälineitä. Osaat osallistaa valmentavalla ja oivalluttavalla työskentelyotteella coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi. Osaat aktivoida ja sitouttaa ryhmiä kehittämään ongelmanratkaisukykyään. Osaat ratkaisukeskeisenä valmentajana luoda valmentavaa ja osallistavaa yrityskulttuuria / työkulttuuria / coachingkulttuuria.

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • kertoa ratkaisukeskeiseen työyhteisön kehittämiseen liittyvät keskeiset näkökulmat
 • selittää valmentavan esihenkilötyön periaatteet
 • kysyä yksilöiden toimijuutta tukevia kysymyksiä coachatessasi
 • selittää jatkuvan muutoksen vaikutukset työyhteisöön
 • soveltaa valmentavaa ja osallistavaa työotetta coachauksessa
 • suunnitella ja toteuttaa ratkaisukeskeisen työyhteisön valmennusprosessin
 • käyttää erilaisia coachauksen menetelmiä ja ydintaitoja 
 • kohdata haasteellisia vuorovaikutustilanteita rakentavasti
 • johtaa itseäsi paremmin
 • määritellä ratkaisukeskeisen sovittelun periaatteet
 • antaa palautetta ratkaisukeskeisellä tavalla
 • kertoa ICF:n ammattimaisen coachingin ydintaidot

Torstai 8.5.2025

 • Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Oman vision coaching

Maanantai 2.6.2025

 • Rikastava vuorovaikutusilmapiiri ja psykologinen turvallisuus
 • Coachaava/valmentava esihenkilötyö ja siihen liittyvät ydintaidot
 • Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli)

Torstai 28.8.2025

 • Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely
 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä – ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä

Torstai 18.9.2025

 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin

Keskiviikko 29.10.2025

 • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen

Keskiviikko 19.11.2025

 • Ratkaisukeskeinen ja restoratiivinen sovittelu

Keskiviikko 10.12.2025

 • Positiivinen psykologia työelämäkontekstissa
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin

Tammikuu 2026 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)

 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa
 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna

Helmikuu 2026 (koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin)

 • Opintojen päätöspäivä ja juhlistaminen
 • Onnistumisten jakaminen
 • Opitun reflektointi ja oma muutosmatka.
 • Visiointi

Koulutus sisältää 9 seminaaripäivää, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti. Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien välissä. Opiskelija lukee koulutuksen aikana kirjallisuutta ja reflektoi lukemaansa sekä coachaa oikeita asiakkaita.

Opintopisteiden (20 op) muodostuminen:

 • Vertaisryhmätapaamiset (8 kpl a´2 t) ja niihin valmistutuminen 1 op
 • 9 seminaaripäivää ja niihin valmistutuminen 3 op
 • Asiakastyöskentely 3 op
 • Vertaiscoachaaminen 1,5 op
 • Syventävä kirjallisuus (7 kirjaa) ja kirjallisuuteen liittyvä omakohtainen reflektio 9,5 op
 • Litterointi ja oppimisanalyysi 1 op
 • Litteroinnin vertaisarviointi 1 op  

Koulutus arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeisen coachaamisen tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa tietoperustaansa coachaamisessa / työyhteisövalmennuksen läpiviemisessä.
 • Opiskelija osaa käyttää valmennusmenetelmiä asiakastyössä.
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti coachaustilanteissa. 
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää saamaansa palautetta osaamisensa kehittämiseen.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Sirkku Ruutu, psykologi (PsM), opettaja (KM), vaativan erityistason psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja  ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry), tietokirjailija (Talentum AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Tuula Kaitsaari, yliopisto-opettaja (Turun yliopisto), väitellyt sovittelusta keväällä 2022, valtiotieteiden tohtori, sairaanhoitaja, laillistettu sosiaalityöntekijä.

Viena Loire-Pohjakallio, mindfulnessohjaaja, positiivisen psykologian asiantuntija, ratkaisukeskeinen valmentaja, lean-konsultti.

Muutokset kouluttajissa mahdollisia.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

2595 €. Koulutusmaksu laskutetaan 9 erässä opetuspäivien yhteydessä, lukuunottamatta viimeistä erää joka laskutetaan n. 3 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä.

16.04.2025 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.4.2025 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).