Poliittinen historia vai Valtio-oppi?

Poliittisen historian perusopinnot 25 op (UTU) antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.
Opintomaksu 415 €. Ilmoittautuminen 30.9. mennessä.

Valtio-opin perusopinnot 25 op (UTU) antaa yleiskuvan politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.
Opintomaksu 415 €. Ilmoittautuminen 30.9. mennessä.

  • 01.08.2022