Tuotantotalouden perusopinnot 25 op (OY)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

26.08.2024 00:00 - 11.06.2025 00:00

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englanninkielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Opinnot alkavat kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.
Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle- verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot. 

Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

ay555225P Tuotantotalouden peruskurssi 26.8.–20.10.2024
ay555285A Projektinhallinta 24.10.2024- 8.12.2024.
ay555268P Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden peruskurssi 2.12.2024- 9.2.2025 
ay555286A Prosessi- ja laatujohtaminen 19.2.–23.4.2025
ay555242A Tuotekehitys 29.4.–11.6.2025

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

250 €

14.08.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.8.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Oulun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).