Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op (HY)

Opetus ja kasvatus, avoin

01.09.2024 00:00 - 30.03.2025 00:00

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan!

Mistä kiusaaminen ryhmässä kumpuaa? Miten kiusaaminen näkyy päiväkodeissa ja kouluissa? Mitä seurauksia siitä voi olla? Millaisia keinoja meillä on ehkäistä tätä ryhmäilmiötä? Näitä kysymyksiä pohditaan tällä tutustumiskurssilla.

Tässä opintojaksossa käsitellään kiusaamista varhaislapsuudessa ja kouluiässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä. Jakso soveltuu kaikille erityispedagogiikasta kiinnostuneille, opintojakso sopii erittäin hyvin myös lukiolaisille.

Maksuton