Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.12.2025 00:00

Kauppatieteen perusopintojen avulla saat muodostettua hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnan ja talouden perusmekanismeista myös työelämänäkökulmasta katsottuna!

Kauppatieteen perusopinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille!

Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatieteen perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta. 

Kauppatieteen perusopinnot antavat sinulle perustiedot kauppatieteen eri osa-alueista. Opinnot voit suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Opinnot toteutetaan niin, että voit opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Kauppatieteen perusopinnot 30 op koostuvat seuraavista opintojaksoista: Huom. Tiedot ovat ennakkotietoja!

Johtamisen perusteet 6 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Laskentatoimen perusteet 6 op
Rahoituksen perusteet 6 op
Yritysjuridiikan perusteet 6 op

495 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 312 € - 360 €.

03.11.2024 mennessä

Ennakkotietona julkaistuissa opinnoissa: Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.7.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).