Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Juridiikka, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.07.2026 00:00

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta verkossa tiistaina 10.9. klo 17. Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeella. 

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta pidettiin myös verkossa 12.6.

Huom! Tästä pääset tutustumaan 12.6. pidetyn infon materiaalin sekä lukemaan lisää tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - vaihtoehtoiset tentti- ja tehtävänpalautuspäivät rytmittävät opiskelua. Mikkelin kesäyliopisto järjestää osalla opintojaksoista vapaaehtoisia verkkoluentoja/tentin kertausiltoja, ja osalla opintojaksoista on itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Pakollista läsnäoloa luennoilla ei yleensä ole.

Suoritustapoina jaksoilla ovat tentit tai erilaiset kirjalliset oppimistehtävät. Osassa Yleisiin oikeusjärjestysopintohin kuuluvista opintojaksoista on suoritustapana ns. salitentti / SEB-tentti, jolloin tentti suoritetaan valvotusti Mikkelin kesäyliopistossa. Osalla jaksoista suoritustapana on verkkotentti (Moodle-tentti tai vastaava), jolloin tentin voi suorittaa omalta koneelta käsin.

TUTUSTU! Yleiset oikeusjärjestysopinnot ja väylä Itä-Suomen yliopistoon ilman pääsykoetta!

Hyödynnä avoimen yliopiston väylämahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Yleiset oikeusjärjestysopinnot mahdollistavat hakeutumisen seuraavasti: 

Suorittamalla avoimessa yliopistossa oikeudellisen pääaineen (esim. Hallinto-oikeuden) perusopinnot 25 op ja Yleisiä oikeusjärjestysopintoja 35 op:n verran eli yhteensä 60 op, voit hakea Hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Tarkemmin voit lukea täältä (Katso kohdat Julkisoikeus ja Oikeustiede) https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

tai

Suorittamalla avoimessa yliopistossa Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5) voit hakea Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylässä Itä-Suomen yliopistoon. Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella. 

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-opintokokonaisuuden opintojaksoja voit suorittaa etäopintoina - ainoastaan tietyillä jaksoilla suoritustapoina olevat salitentit tulee tenttiä MIkkelin kesäyliopistossa. Suoritustapa on kullakin opintoihin kuuluvalla jaksolla sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen arvioitu käytetty aika on n. 27 tuntia, 5 op:n suorittamiseen kuluu aikaa n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opintoihin voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen (Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) tai yksittäiselle opintojaksolle/-jaksoille. 
Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua muiden opintojaksojen tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä).

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op 
5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op
5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op  
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op
5311605 Sopimusoikeus 5 op
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op

  • SUORITUSTAPOINA vaihtelevat opintojaksoittain yleiset tentit (valvottu salitentti), kirjalliset tehtävät ja verkkotentit.
  • TARKISTA opintojaksokohtaiset sisällöt, aikataulut ja suoritustavat ennen ilmoittautumista. Opinnot voit suorittaa etäopintoina, mutta tietyillä jaksoilla (suoritustapa 'salitentti' tai 'SEB-tentti') tulee tentti tehdä Mikkelin kesäyliopistossa valvotusti.
  • ILMOITTAUTUMINEN Opintojaksoille voi ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista, ja nämä päivitetään viimeistään heinäkuun lopussa.
  • OPISKELUOIKEUSAIKA on Yleisissä oikeusjärjestysopinnoissa perusopinnoissa neljä lukukautta eli 31.7.2026 saakka. Huomioi kuitenkin, että jokaisella jaksolla on oma, opintojaksokohtainen opinto-oikeus ja se päättyy aina viimeistään lukuvuoden päättyessä heinäkuun lopulla. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman lukukauden aikana.
  • TARKISTA ennen kuin suunnittelet suorittavasi tietyn opintojakson, että jaksolla on vaihtoehtoisia suorituskertoja (tentti/tehtävien palautus)  jäljellä vähintään kaksi (mahdollistaa uusinnan). Jaksokohtainen opiskeluoikeus päättyy kullakin jaksolla aina viimeistään lukuvuoden päättyessä heinäkuun lopulla (riippumatta siitä tehdäänkö jaksokohtainen ilmoittautuminen syys- vai kevätlukukauden puolella). Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opinto-oikeusaika opintojaksoittain päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 30.7.2025. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

1150 €

16.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).