Oikeustieteen perusteet 1 op (UEF)

Juridiikka, avoin

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Verkkovälitteiset tukiluennot kahtena iltana viikolla 39 syyskuussa.  

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta verkossa tiistaina 10.9. klo 17. Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeella. 

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta pidettiin myös verkossa 12.6.
Huom! Tästä pääset tutustumaan 12.6. pidetyn infon materiaalin sekä lukemaan lisää tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  Jakso sisältyy Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op opintomaksuun opintokokonaisuuteen ilmoittautuneille. 

Opintojakso vaaditaan edeltävinä opintoina Hallinto-oikeuden perusopintoihin 25 op ilmoittautuvilta (ei kuulu Hallinto-oikeuden perusopintojen opintomaksuun). 

Sopii kaikille oikeustieteistä kiinnostuneille.

  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Suoritettuasi opintojakson  

  •     omaksut oikeudellisen argumentoinnin perusteet, ml. oikeuslähteet ja tulkinta-opit  
  •     tunnet oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet.  
  •     tunnistat oikeustieteen keskeiset suuntaukset 

Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja sen tenttiminen Digicampus-oppimisympäristössä opiskelijan haluamana ajankohtana ja haluamassaan paikassa. Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa. 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Oppimateriaali:

Oikeudellisen ajattelun perusteita. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa Internetissä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2853-5

65 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 12 €.

16.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).