Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

Juridiikka, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.12.2025 00:00

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta verkossa tiistaina 10.9. klo 17. Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeella. 

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta pidettiin myös verkossa 12.6. 

Huom! Tästä pääset tutustumaan 12.6. pidetyn infon materiaalin sekä lukemaan lisää tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Hallinto-oikeuden opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - vaihtoehtoiset tentti- ja tehtävänpalautuspäivät rytmittävät opiskelua. Mikkelin kesäyliopisto järjestää mm. Oikeustieteen perusteet -jaksolla vapaaehtoisia verkkoluentoja/tentin kertausiltoja  ja osalla opintojaksoista on itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Pakollista läsnäoloa luennoilla ei yleensä ole (jaksokohtaiset suoritustavat tulee kuitenkin tarkistaa ennen opintojen aloitusta).

TUTUSTU! Yleiset oikeusjärjestysopinnot ja väylä Itä-Suomen yliopistoon ilman pääsykoetta!

Hyödynnä avoimen yliopiston väylämahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Yleiset oikeusjärjestysopinnot mahdollistavat hakeutumisen seuraavasti: 

Suorittamalla avoimessa yliopistossa oikeudellisen pääaineen (esim. Hallinto-oikeuden) perusopinnot 25 op ja Yleisiä oikeusjärjestysopintoja 35 op:n verran eli yhteensä 60 op, voit hakea Hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Tarkemmin voit lukea täältä (Katso kohdat Julkisoikeus ja Oikeustiede) https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

tai

Suorittamalla avoimessa yliopistossa Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5) voit hakea Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylässä Itä-Suomen yliopistoon. Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella. 

Ennen Hallinto-oikeuden perusopintojen aloittamista tulee suorittaa kaikille oikeustieteen opiskelijoille pakolliset aloitusjaksot: Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op. Huom! nämä jaksot eivät kuulu Hallinto-oikeuden perusopintoihin, vaan ovat erillisinä ja eri maksulla suoritettavia jaksoja. 

Aloita Hallinto-oikeuden opintosi ilmoittautumalla näille edeltäville jaksoille. Nämä ovat pakollisia opintojaksoja mm. ennen Yleishallinto-oikeus -opintojaksoa (Yleishallinto-oikeuden tenttiin ei voi osallistua, jos näiden kahden aloitusjakson suoritukset puuttuvat opintorekisteristä).

Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op voidaan koota esim. seuraavista opintojaksoista:

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op* (pakollinen). Edellytyksenä Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op -jaksojen suorittaminen. Huom! nämä jaksot eivät kuulu Hallinto-oikeuden perusopintoihin, vaan ovat erillisinä ja eri maksulla suoritettavia jaksoja. 
5311306 Kuntaoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus. Edellytyksenä Vero-oikeuden perusteet ja Valtiosääntöoikeus -jaksojen suorittaminen (huom! Nämä jaksot eivät kuulu Hallinto-oikeuden perusopintoihin, vaan ovat erillisinä ja eri maksulla suoritettavia jaksoja.) Suositeltava edeltävä opintojakso Kuntaoikeus.
5311514 Hallintoprosessioikeus 5 op
5311316 Koulutusoikeus 5 op. Edellytyksenä Oikeustieteen perusteet ja Yleishallinto-oikeus -jaksojen suorittaminen. 
5311355 Toimeentuloturvaoikeus 5 op. Suositeltava edeltävä opintojakso Oikeustieteen perusteet.

Pakollisen opintojakson (Yleishallinto-oikeus) lisäksi voi valita opintojaksoja myös aineopintojaksoista oman mielenkiinnon mukaan.

Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen yleishallinto-oikeus-opintojaksoa (ei voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu opintorekisteristä).

  • SUORITUSTAPOINA vaihtelevat opintojaksoittain yleiset tentit (valvottu salitentti), kirjalliset tehtävät ja verkkotentit.
  • TARKISTA opintojaksokohtaiset sisällöt, aikataulut ja suoritustavat ennen ilmoittautumista. Opinnot voit suorittaa etäopintoina, mutta tietyillä jaksoilla (suoritustapa 'salitentti' tai 'SEB-tentti') tulee tentti tehdä Mikkelin kesäyliopistossa valvotusti.
  • ILMOITTAUTUMINEN Opintojaksoille voi ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista.
  • OPISKELUOIKEUSAIKA on Hallinto-oikeuden perusopinnoissa kolme lukukautta eli 31.12.2025 saakka. Huomioi kuitenkin, että jokaisella jaksolla on oma, opintojaksokohtainen opinto-oikeus ja se päättyy aina viimeistään lukuvuoden päättyessä heinäkuun lopulla. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman lukukauden aikana.
  • TARKISTA ennen kuin suunnittelet suorittavasi tietyn opintojakson, että jaksolla on vaihtoehtoisia suorituskertoja (tentti/tehtävien palautus)  jäljellä vähintään kaksi (mahdollistaa uusinnan). Jaksokohtainen opiskeluoikeus päättyy kullakin jaksolla aina viimeistään lukuvuoden päättyessä heinäkuun lopulla (riippumatta siitä tehdäänkö jaksokohtainen ilmoittautuminen syys- vai kevätlukukauden puolella). Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät viimeistään heinäkuun aikana sivuiltamme. Opinto-oikeusaika opintojaksoittain päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2025. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman lukukauden/vuoden aikana.

Opintoihin voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen (Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op) tai yksittäiselle opintojaksolle/-jaksoille. 
Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua muiden opintojaksojen tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä).

495 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 300 €.

16.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).