Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

01.09.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä tai jotka työssään tarvitsevat palvelujärjestelmien tuntemusta ja/tai tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää asiantuntijuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista. Perusopinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, sen tiedonhallintaan ja johtamiseen, tiedonhallinnan keskeisiin teorioihin ja menetelmiin, tietosuojaan ja turvaan sekä niiden soveltamiseen käytännössä.

Huom! Ennakkotiedot!

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op 
5425033B Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op 
5425033C Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op 
YS00CY49 Tietosuoja ja -turva terveydenhuollossa 3 op 
YS00CY50 Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op
5425013 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op 
5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op 
5425031 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op*  
5426153 SNOMED CT, Peruskurssi 5 op* 

(* vaihtoehtoisia)

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Voit ilmoittautua suorittamaan kerralla koko perusopintokokonaisuutta hintaan 395 € (9 €/op + kesäyliopiston maksu). Et voi ilmoittautua kokonaisuuteen, mikäli olet jo ilmoittautunut kokonaisuuteen kuuluville yksittäisille opintojaksoille saman lukuvuoden sisällä.

Kokonaisuuden opiskeluoikeusaika päättyy 30.7.2025, riippumatta ilmoittautumisajankohdasta. Suunnittele ja aikatauluta siis huolella opintojasi.

Voit suorittaa opintoja myös ilmoittautumalla opintojaksoille yksi kerrallaan (12 €/op + kesäyliopiston maksu). Yksittäisille opintojaksoille voit ilmoittautua kunkin opintojakson omalla ilmoittautumislomakkeella. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on mainittu opintojakson tiedoissa. 

395 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

03.11.2024 mennessä

Ennakkotietona julkaistuissa opinnoissa: Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.7.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).