Poliittisen historian perusopinnot 25 op (UTU)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

EU, YK, NATO, Venäjä… kansainväliset suhteet ja politiikka ovat jatkuvassa muutoksessa. Entä muuttaako kansalaisten toiminta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa?
Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Oppiaine antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen.
 

Poliittisen historian perusopinnot sopivat kaikille kiinnostuneille. Ne antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useisiin ammatillisiin tehtäviin, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op muodostuvat yhteisistä opintojaksoista Valtio-opin perusopintojen kanssa (opintojaksot P1-P3) sekä oppiaineen omista opintojaksoista (P4-P5).

Tenttiaikataulun huomioon ottaen suosittelemme opintojakson P2 tenttimistä ennen jaksoa P1

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
P4 Suomalaisten maailmat 5 op
P5.1 Euroopan historia 3 op
P5.2 Globaalihistoria 2 op

-    maanantai 17.3. ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki opintojaksot tentittävissä
-    myös 4.6. kaikki opintojaksot tentittävissä
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

395 €

22.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).