Valtio-opin perusopinnot 25 op (UTU)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä?

Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa.

Valtio-opin perusopinnot 25 op muodostuvat yhteisistä opintojaksoista Poliittisen historian perusopintojen kanssa (opintojaksot P1-P3) sekä oppiaineen omista opintojaksoista (P4-P5).

Tenttiaikataulun huomioon ottaen suosittelemme opintojakson P2. tenttimistä ennen jaksoa P1. 

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
P4 Poliittiset järjestelmät 5 op
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op

-    maanantai 17.3. ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki opintojaksot tentittävissä
-    myös 4.6. kaikki opintojaksot tentittävissä
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso
 

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä. 

395 €

22.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).