Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

03.09.2024 00:00 - 31.07.2026 00:00

Opinnoista järjestetään verkkovälitteinen opintoinfo torstaina 15.8.2024 klo 17.00-18.00. Info on avoin kaikille; opintoja vasta harkitseville tai opintojaksoille jo ilmoittautuneille. Ilmoittaudu kuulolle ilmoittautumislomakkeella.

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.
Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Sosiaalityön aineopinnot sopivat kaikille tutkintotavoitteisille opiskelijoille sekä sosiaalityön perusopinnot suorittaneille jatko-opinnoiksi, samalla syventäen perusopinnoissa opittuja sisältöjä. Erityisesti sosiaalialalla/sosiaalityössä toimiville tai sosiaalityöhön aikoville kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijöille.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen sekä liittää ne rakenteelliseen sosiaalityöhön.
Aineopintoihin edellytetään Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suorittamista, koska perusopinnoissa hankitaan valmiudet syventää sosiaalityön tuntemusta aineopinnoissa. Perusopinnot on mahdollista opiskella työn ohessa yhden lukuvuoden aikana ja aineopintojen suorittamiseen on hyvä varata aikaa kaksi lukuvuotta.

765 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 420 €.

18.08.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.8.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).