Johtaminen ja markkinointi, perusopinnot 26 - 30 op (UEF)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.12.2025 00:00

Johtamisen ja markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. 

Johtamisen ja markkinoinnin opinnot soveltuvat sinulle erityisen hyvin, jos haluat tehdä töitä ihmisten parissa ja innostaa muita kohti yhteisiä tavoitteita.

Johtamisen ja markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Johtamisen opinnoissa keskeisiä teemoja ovat yritysten ja yhteisöjen rakentuminen ja kehittäminen, yhteisöjen moninaisuus ja vastuullinen johtaminen sekä vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja muutostilanteissa. Markkinoinnissa opiskellaan muuttuvia markkinoita ja liiketoimintaympäristöjä, sidosryhmien osallistamista liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen sekä vastuullista markkinointia.

Opiskelija perehtyy johtamisen ja markkinoinnin teorioihin ja hankkii käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja tiimityöstä, viestinnästä ja esimiestyöstä. Kursseilla tutustutaan kestävään liiketoimintaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kestävyysperiaatteiden soveltamiseen johtamisessa ja markkinoinnissa.

Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista. Huom. Tiedot ovat ennakkotietoja!

Pakolliset opintojaksot:
5210104 Johtamisen perusteet 6 op
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

Valitaan vähintään 13 op seuraavista:
5211212 International Business 6 op
5213216 Vastuullinen liiketoiminta 6 op
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op
5210201 Henkilöstöjohtaminen 6 op

495 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 312 € - 360 €.

03.11.2024 mennessä

Ennakkotietona julkaistuissa opinnoissa: Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.7.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).