Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

01.09.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen sekä palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen. Samalla opit ymmärtämään niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opintojen avulla opit ymmärtämään myös johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja opit soveltamaan teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot painottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen sekä niiden merkitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opinnot antavat valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista.

Voit ilmoittautua suorittamaan kerralla koko perusopintokokonaisuutta hintaan 395 € (9 €/op + kesäyliopiston maksu). Et voi ilmoittautua kokonaisuuteen, mikäli olet jo ilmoittautunut kokonaisuuteen kuuluville yksittäisille opintojaksoille saman lukuvuoden sisällä.

Kokonaisuuden opiskeluoikeusaika päättyy 30.7.2025, riippumatta ilmoittautumisajankohdasta. Suunnittele ja aikatauluta siis huolella opintojasi.

Voit suorittaa opintoja myös ilmoittautumalla opintojaksoille yksi kerrallaan (12 €/op + kesäyliopiston maksu). Yksittäisille opintojaksoille voit ilmoittautua kunkin opintojakson omalla ilmoittautumislomakkeella. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on mainittu opintojakson tiedoissa. 

395 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

03.11.2024 mennessä

Ennakkotietona julkaistuissa opinnoissa: Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.7.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).