Johtamisen perusopinnot 26-30 op (UEF)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.12.2025 00:00

Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan mm. esimiestyön ja asiantuntijaorganisaation ja osaamisen näkökulmista. 

Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan mm. esimiestyön ja asiantuntijaorganisaation ja osaamisen näkökulmista. 

Johtamisen sivuaine sopii kaikille yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisesta kiinnostuneille. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä yrittäjänä.

Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan mm. esimiestyön ja asiantuntijaorganisaation ja osaamisen näkökulmista. Opinnoissa käsitellään myös muutosjohtamista, kilpailustrategioita sekä johtamista tukevia analysointimalleja.

Johtamisen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista. Huom. Tiedot ovat ennakkotietoja!

Pakollinen opintojakso:

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

Valitaan vähintään 19 op seuraavista:

5211212 International Business 6 op
5213225 Muutoksen johtaminen 6 op
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op
5211239 Luottamus ja johtajuus 6 op
5213216 Vastuullinen liiketoiminta 6 op
5213214 Organisaatioviestintä 6 op
5210202 Strategic Management 6 op
5211241 Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op
5210201 Henkilöstöjohtaminen 6 op
5213215 Tiimien johtaminen 6 op
5211237 Arvopohjainen liiketoiminta ja osuustoiminnan idea 6 op
Sustainable co-operative business model 6 op

Opintojen jälkeen osaat soveltaa johtamisen peruskäsitteitä liiketoimintaan ja tunnet vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Voit perehtyä osuustoiminnan tai kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmiin tai oman osaamisesi tuotteistamiseen.

495 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 312 € - 360 €.

03.11.2024 mennessä

Ennakkotietona julkaistuissa opinnoissa: Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.7.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).