Englannin kielen perusopinnot 30 op (UEF)

Englannin kielen perusopinnot

01.05.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opinto-oikeusaika 1.5.2023–31.7.2024. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
Englannin perusopintoihin ilmoittautunut osallistuu myös pakolliseen valintakokeeseen.
Valintakoe järjestetään maalis-huhtikuussa 2023 (2 t., klo 16-18) Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli.

Valinta tapahtuu kielitaitoa mittaavan sivuainekokeen perusteella. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saatava kokeen vastauksista vähintään 50 % oikein.

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Englannin kielen perusopintoihin sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja sekä kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja.
 

Kaikki englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, uuden opetettavan aineen haluavat opettajat (edellyttää perus- ja aineopintojen suorittamista), työelämän tarpeisiin englannin kielen taitoa vahvistavat ja/tai kielitaitoaan syventävät. Sopii mainiosti myös sivuaineeksi tutkintoon!

Englannin kielen perusopinnot 30 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista:

A. Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (10 op)

B. Kieli ja sen käyttö yhteiskunnassa (5 op)

C. Kirjallisuusopinnot (5 op)

D. Kulttuurinen osaaminen (5 op)

E. Opiskelija suorittaa kesäyliopiston tarjonnan mukaan 5 op yhteisistä kursseista:

  • Kirjallisuuden peruskurssi 5 op, Kielitieteen peruskurssi 5 op tai Monikielinen viestintä 5 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • Osaa viestiä korrektisti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • Tuntee englanninkielisen tekstin rakentumisperiaatteet ja osaa tuottaa erilaisia tekstejä
  • Tuntee ja tunnistaa englannin kielen äänteet ja puhefunktiot
  • Tuntee englannin kielen rakenteen ja äännejärjestelmän perusteet sekä osaa kuvata niitä
  • Tuntee keskeisten englanninkielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan keskeiset piirteet
  • Tuntee kirjallisuuden ja kielen tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä
  • Tuntee englannin kielen merkityksen globaaleissa ja kulttuurienvälisissä konteksteissa

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on kehittänyt seuraavia työelämätaitoja: Kielitaito, monialaisuus, kulttuurienvälinen osaaminen, työskentely monikulttuurisessa ja –kielisessä ympäristössä, tiettyjen maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, esiintymistaidot, argumentointitaidot, tiedonhaku, perustoimisto-ohjelmat, merkityksenanto, sosiaalinen älykkyys, ajanhallinta- ja priorisointitaidot, tietolähteet ja lähdekritiikki.

Opetus vastaa Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaista opetusta.

Ilmoittautumiset opintoihin kahta viikkoa ennen valintakoetta (tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin) Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli, p. 044 710 4242 

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. 

Vahvistetaan myöhemmin.

Valintakokeen hyväksytyn suorittamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu. Nämä ehdot koskevat myös opiskelijan keskeyttämiä opintoja. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).