Englanninkielisen kirjallisuuden trendit 1 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

01.12.2023 00:00 -

Joulukuu 2023, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Luento-opetus reaaliaikaisena verkko-opetuksena.

Luennoilla perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden kehitykseen, tyylisuuntiin ja nykytrendeihin (realismi, modernismi, postmodernismi ja postkolonialismi).

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:
•    Kielitaito, monialaisuus, tiettyjen maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, tiedonhaku, merkityksenanto, ajanhallinta- ja priorisointitaidot
 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa englanninkielisen kirjallisuuden keskeiset vaiheet ja kehityksen sekä joitakin keskeisiä teoksia
  • osaa kertoa englanninkielisen kirjallisuuden muutoksesta ja konteksteista

Reaaliaikaiset verkkoluennot (8 t) ja itsenäinen työskentely (18 t). Luentopäiväkirja.

Vahvistetaan myöhemmin