Britanniatietous 3 op (UEF)

01.03.2024 00:00 -

Maalis-toukokuu 2024, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa ja reaaliaikainen verkko-opetus 

Kurssi käsittelee Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan historiaa, maantiedettä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Se auttaa ymmärtämään Britannian keskeisten instituutioiden (hallinto, politiikka, vaalijärjestelmä) kehitystä ja nykytilaa ja tarkastelee kunnallisen, alueellisen ja keskushallinnon vallan suhteita. Kurssi tarkastelee myös muita brittiläisen kulttuurin ilmentymiä (taiteet, koulutusjärjestelmä, monietnisyys sekä painostusryhmät) kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Oppimateriaalien ja itsenäisen opiskelun kautta opiskelija tutustuvat erilaisiin Britannian historian ja kulttuurin piirteisiin. Opettajan johtamissa seminaari-istunnoissa aineiston keskeinen sisältö esitellään ja opiskelijat työskentelevät ja vastaavat pienryhmissä ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka annetaan ennen jokaista istuntoa.

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:

  • Kielitaito, monialaisuus, tietyn maan ja kulttuurialueen erityisosaaminen, tiedonhaku, merkityksenanto, ajanhallinta- ja priorisointitaidot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa Britannian historian pääpiirteet
  • tunnistaa brittiläisen kulttuurin ja yhteiskunnan keskeiset ominaispiirteet
  • pystyy keskustelemaan Britannian kansainvälisestä roolista
  • ymmärtää keskeiset erot Westminsterin, Britannian eri osien ja paikallisyhteisöjen poliittisissa kulttuureissa

pystyy erottamaan erilaisia kulttuurisen ilmaisun muotoja

Seminaarit (10 t) ja itsenäinen työ (71 t). Opiskelijat voivat valita suoritustavakseen tentin tai kirjallisen ryhmätyön. Ryhmätyössä (n. 3 000 sanaa) opiskelijat tarkastelevat jotakin valitsemaansa kysymystä kurssin keskeisistä näkökulmista. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa harjoituksissa.
 

Vahvistetaan myöhemmin