Amerikkatietous 2 op (UEF)

01.02.2024 00:00 -

Helmi-maaliskuu 2024, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Reaaliaikainen verkko-opetus 

Tämä monitieteinen kurssi esittelee Yhdysvaltain tärkeimpiä historiallisia, kulttuurillisia ja sosiaalisia tapahtumia ja trendejä sekä tutkii yhteiskunnallisia muutoksia sosio-poliittisessa ja kulttuurillisessa kontekstissa; kurssin aikana tarkastellaan myös, miten amerikkalaista identiteettiä voidaan rakentaa.

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:
•    Kielitaito, monialaisuus, tietyn maan ja kulttuurialueen erityisosaaminen, tiedonhaku, merkityksenanto, ajanhallinta- ja priorisointitaidot.
 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa Yhdysvaltain kulttuurin ja yhteiskunnan taustan, historian ja kehityksen
  • tunnistaa Yhdysvaltojen multikulttuurisen yhteiskunnan ongelma-alueita, mutta myös amerikkalaisen luovuuden historialliset ja nykypäivän suuntaukset;
  • osaa tunnistaa sosio-kulttuurillisia eroavaisuuksia ja erilaisuuden käsityksiä

Reaaliaikaiset verkkoluennot (12 t) ja jakson lopuksi kirjallinen kuulustelu.

Vahvistetaan myöhemmin