Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä 3 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

01.05.2023 00:00 -

Touko-syyskuu 2023, kolme viikonloppua (pe-la), tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Lähiopetusta 
ja reaaliaikaista verkko-opetusta.
 

Keskusteluja, väittelyä, esitelmiä.

Opintojakso kehittää seuraavia työelämätaitoja:

  • Esiintymistaidot, argumentointi, sosiaalinen älykkyys, tiedonhaku

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee kulttuurienvälisen viestinnän normeja
  • hallitsee puheviestintätaitoja, ml. englannin prosodiset piirteet
  • osaa kommunikoida selkeästi ja ymmärrettävästi asianmukaista rekisteriä käyttäen
  • osaa pitää ammatillisen ja akateemisen esitelmän.

Lähiopetusta (18 t) Mikkelin kesäyliopistossa ja reaaliaikaista verkko-opetusta (8 t).

Aktiivinen osallistuminen tunneille (26 t) ja itsenäinen työskentely (55 t). Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa harjoituksissa. Suullinen esiintyminen, jatkuva arviointi.

Vahvistetaan myöhemmin