Kulttuurienvälinen viestintä 2 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

01.11.2023 00:00 - 31.01.2024 00:00

Marraskuu 2023 - tammikuu 2024, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Luento-opetusta ja harjoituksia lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa sekä reaaliaikaista verkko-opetusta.

Kielen ja kulttuurin sidoksisuus, kulttuurin käsitteen monikerroksisuus, kääntämisen luonne kulttuurienvälisenä viestintänä. 

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:
•    Kieli- ja viestintätaidot, kulttuurienvälinen osaaminen, tietyn maana tai kulttuurialueen erityisosaaminen
 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa                                                         

  • hahmottaa kielen ja kulttuurin sidoksisuuden sekä kulttuurierojen merkityksen viestinnässä
  • osaa tarkastella kulttuuria monikerroksisena ilmiönä
  • hahmottaa kääntämisen luonteen kulttuurienvälisenä viestintänä sekä kohderyhmän merkityksen käännösviestinnässä
  • osaa kommentoida konkreettisia esimerkkejä kurssilla käsitellyistä ilmiöistä.

Luento-opetusta ja harjoituksia lähiopetuksena (6 t) Mikkelin kesäyliopistossa ja  reaaliaikaista verkko-opetusta (4 t)
sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäinen työskentely (17 t).  
 

Vahvistetaan myöhemmin