Englannin kieli tutkimuskohteena 1 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

01.10.2023 00:00 -

Lokakuu 2023, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Luento-opetus reaaliaikaisena verkko-opetuksena.
 

Kurssi koostuu luennoista, joissa esitellään ajankohtaista tutkimukseen perustuvaa tietoa englannin kielen alalta. Kurssi tarjoaa näköalan englantiin maailmankielenä ja siihen, mitä mahdollisuuksia englannin kielen ja kulttuurin tutkimus tarjoaa vastattaessa yhteiskunnan ajankohtaisiin ja globaaleihin
haasteisiin. 

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:
•    Kielitaito, monialaisuus, maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, tiedonhaku, merkityksenanto, ajanhallinta- ja priorisointitaidot
 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa                                                 

  • ymmärtää englannin kielen roolin nykypäivän maailmankielenä
  • tunnistaa joitakin englannin kielentutkimuksen ajankohtaisia trendejä
  • tuntee muutamia keskeisiä empiirisen kielentutkimuksen kysymyksiä
  • osaa nimetä joitakin tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ja aineistoja.

Reaaliaikaiset verkkoluennot (6 t) ja itsenäinen työskentely (21 t). Luentopäiväkirja.

Vahvistetaan myöhemmin