Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JY)

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op, 22-23

26.05.2023 00:00 - 30.04.2024 00:00

HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu 17.5.2023 saakka!

Kirjoittamisen opinnoissa harjoittelet kirjoittamisen perustaitoja! Opit kirjoittamaan monipuolisemmin ja ammattimaisemmin sekä kehität valmiuksia oman työn ja kirjoittamisen tutkimiseen. Voit täydentää lajitietämystäsi sekä syventää osaamistasi tietyillä kirjoittamisen osa-alueilla. Opintojen kuluessa kohtaat muita kirjoittajia ja saat perusteltua palautetta teksteistäsi.

Kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti! Perusopinnot soveltuvat mainiosti kaikille kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville, täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille tai viestintätehtävissä toimiville tai esimerkiksi sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon.

Jos olet kiinnostunut ammattikirjoittajan työstä, ovat nämä perusopinnot hyvä ponnahduslauta – ja jos taas kirjoitat ja työskentelet asiantuntijatehtävissä, pääset opintojen avulla kehittämään ammattimaisempaa kirjoittamisen otettasi. 
 

Kirjoittamisen perusopinnoissa 30 op yhdistyvät kirjoittamisen nautinto ja motivoivat haasteet. Opinnoissa kirjoitetaan ja luetaan laajasti erilaisia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta.

Perusopinnoissa tutustut omaan kirjoittamisprosessiisi käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta. Samalla harjoittelet tieteellistä kirjoittamista sekä lähdekirjallisuuden hyödyntämistä omassa kirjoitustyössäsi ja kokeilet eri tekstilajeja.

Aloitat opintosi jaksolla KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat. Tällä opintojaksolla saat perustiedot kirjoittamisen perusopintojen opiskelusta ja teet henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi.
 

Opintoihin sisältyy lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä, kirjoittamista sekä lähdemateriaaliin ja teoriatietoon perehtymistä. Opetuksessa toisiinsa lomittuvat opiskelijan omien tekstien työstäminen ja kirjoittamisen teoria. 

Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. 
Opinnoissa painottuu myös itsenäinen kirjoittaminen.

Kirjoittamisen perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa ja suorituksen saaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa opetuksessa / opintojakso. 

Opinto-oikeusaika toukokuu 23 - huhtikuu 24. 

Opintokokonaisuus muodostetaan seuraavista opintojaksoista:

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat, 5 op Huom! Uusi ajankohta: Lähiopetus pe-la 26.-27.5. ja tehtävät.
KIKV1004 Runous, 5 op Huom! Uusi ajankohta: Lähiopetus la 10.6. klo 10-16.15.
KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 op Verkko-opetus elokuu -23 ja tehtävät (päivät tarkentuvat huhtikuun aikana).
KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana, 5 op Itsenäinen opiskelu ja tentti syyslukukaudella -23.
KIKV1002 Proosa, 5 op Lähiopetus pe-la 6.-7.10. sekä la 11.11. ja tehtävät
KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op Lähiopetus pe-la 19.-20.1.2024 sekä la 27.1.2024. ja tehtävät.

Muutokset mahdollisia.

765 €

17.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.5.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 17.5.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).