Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JY)

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op, 22-23 , Kulttuuri ja hyvinvointi, avoin , Kielet ja viestintä, avoin

01.03.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00

Opinnot alkavat keväällä -23. Opintojen tarkempi aloitusajankohta ilmoitetaan syksyllä -22.

Kirjoittamisen opinnoissa harjoittelet kirjoittamisen perustaitoja! Opit kirjoittamaan monipuolisemmin ja ammattimaisemmin sekä kehität valmiuksia oman työn ja kirjoittamisen tutkimiseen. Voit täydentää lajitietämystäsi sekä syventää osaamistasi tietyillä kirjoittamisen osa-alueilla. Opintojen kuluessa kohtaat muita kirjoittajia ja saat perusteltua palautetta teksteistäsi.
 

Kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti! Perusopinnot soveltuvat mainiosti kaikille kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville, täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille tai viestintätehtävissä toimiville tai esimerkiksi sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon. Jos olet kiinnostunut ammattikirjoittajan työstä, ovat nämä perusopinnot hyvä ponnahduslauta – ja jos taas kirjoitat ja työskentelet asiantuntijatehtävissä, pääset opintojen avulla kehittämään ammattimaisempaa kirjoittamisen otettasi. 
 

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti. Näissä opinnoissa yhdistyvät kirjoittamisen nautinto ja motivoivat haasteet. Opinnoissa kirjoitetaan ja luetaan laajasti erilaisia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta.

Perusopinnoissa tutustut omaan kirjoittamisprosessiisi käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta. Samalla harjoittelet tieteellistä kirjoittamista sekä lähdekirjallisuuden hyödyntämistä omassa kirjoitustyössäsi ja kokeilet eri tekstilajeja.

Aloitat opintosi jaksolla KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat. Tällä opintojaksolla saat perustiedot kirjoittamisen perusopintojen opiskelusta ja teet henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi.
 

Opintoihin sisältyy lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä, kirjoittamista sekä lähdemateriaaliin ja teoriatietoon perehtymistä. Opetuksessa toisiinsa lomittuvat opiskelijan omien tekstien työstäminen ja kirjoittamisen teoria. 

Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. 
Opinnoissa painottuu myös itsenäinen kirjoittaminen.

Kirjoittamisen perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa ja suorituksen saaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa opetuksessa / opintojakso. 

Opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta (kevät -23 ja syksy -23). Opintokokonaisuuden opintomaksu ilmoitetaan myöhemmin.

Opintokokonaisuus muodostetaan seuraavista opintojaksoista (huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia), siten että muodostuu yhteensä 30 op:

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat, 5 op
KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 op
KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana, 5 op

KIKV1002 Proosa, 5 op tai KIKV1003 Draama, 5 op (Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla jompikumpi jaksoista)
KIKV1004 Runous, 5 op tai KIKV1005 Tietokirjoittaminen, 5 op (Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla jompikumpi jaksoista)
KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op
 

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.