Proosa, 5 op (JY)

06.10.2023 00:00 - 11.11.2023 00:00

Lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa pe-la 6.-7.10.2023. Perjantaina 6.10. klo 17-20 sekä lauantaina 7.10. klo 9-15.
Lisäksi opetusta lauantaina 11.11. klo 9-15.
 

Fiktiivisen kertovan tekstin keskeisten piirteiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
•    määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
•    kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
•    tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
 

Lähiopetus pe-la 6.-7.10. ja la 11.11. sekä tehtävät. 

Panu Hämeenaho.


Oppimateriaalit:
Harju, T. & Rauma, I. 2014. Kohtaa minut! Todellisten henkilöiden luominen proosan kertojaratkaisuilla ja runon puhujilla. Teoksessa Karjula, E. (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 73–96.
Joensuu, J. 2017. Fiktiiviset reseptit ja mahdottomat ateriat kirjallisen komiikan lajina: Matoherkkua, muovikeittoa, potentiaalista salaattia. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2/2017, 5–24. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.66199 pdf
Juntunen, T. 2015. Episodiromaani ja 2000-luvun suomalainen realismi. AVAIN -Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 1/2015, 99-105. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74978 pdf
Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Kertomakirjallisuus. Luku 4: Kertomakirjallisuuden lajeja. Teoksessa Mäkikalli, A & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 135–153. pdf
Neimala, K. & Papinniemi, J. 2010. Aloittamisen taito. Helsinki: Avain. pdf
Peltonen, M. 2009. Suomalainen jälkirealistinen romaani 1960-luvulta 2000-luvulle. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 3-4/2009, 14-29. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74775 pdf
Queneau, R. 1991. Tyyliharjoituksia. (Exercises de style, 1947.) Suom. Pentti Salmenranta. Helsinki: Otava, 5–21. pdf
Rauma, I. 2014. Romaanin rakenteesta. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 49–72.
Virtanen, T. 2013. Karikatyyrin äärillä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 4/2013, 42-64. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74924
Vuola, S. & Melender, T. 2018. Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta. Helsinki: WSOY.
Lisäksi opettajan antama muu materiaali.
 

17.05.2023 mennessä