Kirjoittaja lukijana ja tutkijana, 5 op

01.09.2023 00:00 - 31.01.2024 00:00

Tentti syyskuu -23, marraskuu -23 tai tammikuu -24.

Kirjoittamisen tutkimukseen ja opaskirjallisuuteen tutustuminen. Kirjoittamisen ja lukemisen vuorovaikutus, kirjoittajalle ominainen tapa lukea.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle
•    etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä
•    tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista
•    kirjoittaa rajatussa ajassa eheän tekstin lähteiden pohjalta.
 

Itsenäinen opiskelu ja tentti syyslukukaudella -23. 

Oppimateriaalit:
Haanpää, P. & Rannela, T. 2019. Miksi en kirjoittaisi? Helsinki: Avain, 187–205. pdf
Hallberg, T. 2017. Runopaikka-metodista ja paikkasidonnaisesta runoudesta (blogikirjoitus). Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://noesis.fi/runopaikka-metodista-ja-paikkasidonnaisesta-runoudesta/
Joensuu, J. & Salmenniemi, H. 2018. Metodin esitys. Teoksessa Ikonen, T. (toim.) Menetelmällisen kirjallisuuden antologia. Helsinki: Mahdollisen Kirjallisuuden Seura, 129–160. pdf
Kuusela, S. 2019. Siirtymätilassa. Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto. Löytyy elektronisena kirjastosta.
Mero, N. 2017. Kuinka viihderomanssi kirjoitetaan. Suuntaviivoja romanttisen viihdekirjallisuuden kentälle. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. Löytyy elektronisena kirjastosta.
Mykkänen, E. 2018. Kirjoittamisesta: Jakso 9 – Veera Ojola ja chat-fiktio (podcast). Nuori Voima. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://soundcloud.com/jaksofi/kirjoittamisesta-jakso-2-kausi-2-veera-ojola-ja-chatfiction?in=jaksofi/sets/kirjoittamisesta
Opdahl, K. M. 2002. Emotion as meaning: the literary case for how we imagine. Lewisburg: Bucknell University Press. pdf
Rautiainen, A. M. 2016. Onko kirjoittamisen ilolle tilaa? Scriptum vol. 3, issue 1. Haettu 19.3.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134093
Rönkä, A. & Tamminen, P. 2020. Silloin tällöin onnellinen. Helsinki: Gummerus.
Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. 2017. Mikä meitä liikuttaa? ”Intohimo”. Jyväskylä: PS-kustannus, 222–233. pdf
Suvanto, K. 2016. Inspiring Imagery: An Introduction to Evoking Vivid Mental Imagery in Creative Writing. Scriptum vol. 3, issue 1. Haettu 19.3.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134092
Thompson, K. 2011. Therapeutic Journal Writing: An Introduction for Professionals. Introduction. London: Jessica Kingsley Publishers, 23–39. pdf
Torvinen, H. 2011. Muistojen värittämät maisemat. Hybris 3/2011. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://hybrislehti.squarespace.com/muistojen-vrittmt-maisemat
Woolf, V. 2001. Oma huone. (A Room of One’s Own 1929.) Suom. Kirsti Simonsuuri. Helsinki: Gummerus.
Lisäksi opettajan antama muu materiaali.
 

17.05.2023 mennessä