Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op (JY)

19.01.2024 00:00 - 27.01.2024 00:00

Lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa pe-la 19.-20.1.2024 sekä la 27.1.2024.

Perjantaina 19.1. klo 17-20 sekä lauantaina 20.1. klo 9-15. Lauantaina 27.1. klo 9-15

Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Luovuuden historia ja keskeiset nykyteoriat. Käytännöllisten luovuusharjoitusten kokeileminen ja arviointi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    nimetä luovan työn ominaispiirteitä
•    eritellä ja arvioida kirjoittamista luovuuden tutkimuksen näkökulmasta
•    löytää työkaluja luovan prosessinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 

Lähiopetus pe-la 19.-20.1. sekä 27.1.2024 ja tehtävät. 

Johanna Holopainen.

Oppimateriaalit:
Boden, M. A. 2010. Creativity and art: Three roads to surprise. Oxford; New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)
Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)
Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.
Malmelin, N. & Poutanen, P. 2017. Luovuuden idea: Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Helsinki: Gaudeamus.
Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi.
Neale, D. 2020. Writing talk: Interviews with writers about the creative process. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Nisu, M. 2016. Kirjoittaja metsässä – luontoelämykset kirjoittamisprosessin osana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjallisuus / kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. (Saatavana elektronisesti JYKDOKista.)
Onkeli, K. 2010. Kutsumus. Turku: Sammakko.
Sawyer, R.K. 2012. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)
Svinhufvud, K. 2016 (3. uudistettu laitos). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House.
Ylikangas, M. (toim.) 2016. Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)
Raami, A. 2016. Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S.
Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)
Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.
Lisäksi opettajan antama muu materiaali.
 

17.05.2023 mennessä