Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY) lv. 23-24

26.09.2023 00:00 - 31.05.2024 00:00

Opinnot toteutuvat! Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 17.9. saakka - Vielä muutama paikka jäljellä!

Kasvatustieteestä uusi ura! Lähde kehittämään akateemisia valmiuksia työelämää tai yliopisto-opintoja varten. Kasvatustieteen perusopinnot ovat mainio pohja, kun tavoitteenasi on opettajan ammatti tai ohjaus-, suunnittelu-, hallinto- ja tutkimustehtävät.

Kasvatustieteen perusopinnoista järjestettiin yhteinen verkkovälitteinen aloitusinfo torstaina 7.9. klo 17. Aloitusinfossa tutustuttiin mm. siihen, mistä kasvatustieteen perusopinnot muodostuvat, mitä ne sisältävät sekä avattiin opiskelu- ja suoritustapoja sekä avoimen yliopiston opintokäytänteitä ja sähköisiä opintojärjestelmiä.

Kasvatustieteen perusopintojen avulla opit hahmottamaan pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista sekä tunnistamaan kokemuksia, käsityksiä, tunteita ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa. Samalla opit tarkastelemaan asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla ja saat osaamista jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Kasvatustieteen opiskelu sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tarkastelusta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Opintojen teemat kattavat seuraavat osa-alueet: oppiminen ja ohjaus, kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osaaminen ja asiantuntijuus, tieteellinen ajattelu ja tieto sekä vuorovaikutus ja yhteistyö.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)


 

Mikkelin kesäyliopistossa Kasvatustieteen perusopinnoissa ja opiskelijoiden tukena toimii tuutorryhmä. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen ja tuutorin tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi yhteinen orientoituminen jakson teemaan sekä asiantuntijaluentoja verkkotallenteina. Tuutoroinnin tuntimäärä vaihtelee opintojaksoittain (n. 2-6 t/jakso). Ryhmätapaamiset tuutorin johdolla järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa arki-iltaisin (tarvittaessa myös lauantaisin). Osa ryhmätapaamisista voi olla pakollisia ja kuuluvat siten osana kasvatustieteen opintojen suorittamiseen.

465 €

17.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko koulutusmaksun. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).