Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY) lv. 23-24 , Opetus ja kasvatus, avoin

26.09.2023 00:00 - 31.05.2024 00:00

Kasvatustieteestä uusi ura! Lähde kehittämään akateemisia valmiuksia työelämää tai yliopisto-opintoja varten. Kasvatustieteen perusopinnot ovat mainio pohja, kun tavoitteenasi on opettajan ammatti tai ohjaus-, suunnittelu-, hallinto- ja tutkimustehtävät.

Kasvatustieteen perusopinnoista järjestetään yhteinen verkkovälitteinen aloitusinfo syyskuussa, johon voit osallistua omalta koneeltasi käsin! Tarkempi ajankohta infolle sekä infoon ilmoittautumisohjeet julkaistaan sivuillamme kesän aikana. Aloitusinfossa tutustutaan mm. siihen, mistä kasvatustieteen perusopinnot muodostuvat, mitä ne sisältävät sekä avataan opiskelu- ja suoritustapoja sekä avoimen yliopiston opintokäytänteitä ja sähköisiä opintojärjestelmiä. Mukana infossa myös opintojen tuutor.

Kasvatustieteen perusopintojen avulla opit hahmottamaan pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista sekä tunnistamaan kokemuksia, käsityksiä, tunteita ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa. Samalla opit tarkastelemaan asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla ja saat osaamista jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Kasvatustieteen opiskelu sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tarkastelusta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Opintojen teemat kattavat seuraavat osa-alueet: oppiminen ja ohjaus, kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osaaminen ja asiantuntijuus, tieteellinen ajattelu ja tieto sekä vuorovaikutus ja yhteistyö.

Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:
KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

HUOM! tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Mikkelin kesäyliopistossa Kasvatustieteen perusopinnoissa ja opiskelijoiden tukena toimii tuutorryhmä. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen ja tuutorin tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi yhteinen orientoituminen jakson teemaan sekä asiantuntijaluentoja verkkotallenteina. Tuutoroinnin tuntimäärä vaihtelee opintojaksoittain (n. 2-6 t/jakso). Ryhmätapaamiset tuutorin johdolla järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa arki-iltaisin (tarvittaessa myös lauantaisin). Osa ryhmätapaamisista voi olla pakollisia ja kuuluvat siten osana kasvatustieteen opintojen suorittamiseen.

465 €

10.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.9.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 10.9.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).