Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op - KTKP030

12.12.2023 00:00 - 09.06.2024 00:00

12.12.2023-9.6.2024
Orientaatioluento ti 12.12.2023 klo 17-18.30
Jakson verkkotentti mahdollista suorittaa haluamanaan ajankohtana, valiten kuudesta (6) tarjolla olevasta ajankohdasta. Vaihtoehtoiset tenttiajankohdat: vko 2, vko 6, vko 11, vko 15, vko 19 tai vko 23. 
 

Opintojakso kuuluu Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY) -opintokokonaisuuteen

  • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
  • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
  • asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
  • ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
  • asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
  • muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

  • osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
  • osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
  • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 

Ryhmätapaamiset ja verkkotentti.