Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op - KTKP011 (JY)

26.09.2023 00:00 - 31.10.2023 00:00

26.9.-31.10.2023
Orientaatioluento I ti 26.9.2023 klo 17-19
Orientaatioluento II ti 3.10.2023 klo 17-18.30
Tuutortapaamiset (verkossa) to 5.10. klo 18-19.30 ja to 19.10. klo 18-19.30
Oppimistehtävän palautus 31.10.2023 mennessä.

  • oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
  • erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
  • oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
  • oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
  • omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
  • hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  • osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
  • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
  • tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävät.

10.09.2023 mennessä