Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, 25-30 op (OY)

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, 25-30 op (OY) , Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2023 00:00 - 31.05.2024 00:00

Tämä verkko-opintoina suoritettava opintokokonaisuus tarjoaa kattavat ja ajantasaiset tiedot mikroyrittäjyydestä, ja se sopii niin yrittäjille kuin aiheesta kiinnostuneille. 

Opintojaksoilla pääset perehtymään mikroyritysten tämän päivän käytännön haasteisiin sekä samalla kehittämään niihin ratkaisua. Jaksojen teemat tutustuttavat sekä liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin että mahdollisiin menestyksen esteisiin ja riskeihin. 
Opintokokonaisuuden suorittaminen suositellaan aloitettavaksi Mikroyrittäjyyden perusteet - tai Introduction to micro-entrepreneurship in Finland -kurssista (nämä kurssit ovat toisilleen vaihtoehtoiset), jonka jälkeen voit edetä haluamassasi järjestyksessä.
 

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista

Suoritetaan toinen seuraavista:
Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op 
tai
Introduction to micro-entrepreneurship in Finland 5 op 

Ja seuraavista valitaan 4 jaksoa:
Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op 
Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä 5 op 
Ketterä johtaminen mikroyrityksissä 5 op 
Vastuullisuudella tulosta 5 op 

Yritysten kasvunhallinta 5 op 

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 op:n laajuisena. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta jaksosta (vaihtoehtoinen aloitusjakso sekä neljä valittavaa jaksoa viidestä). Mikäli suoritat kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, ilmoittaudu kuudennelle jaksolle erikseen.

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 2023-24 jaksokohtaiset aikataulut, tarkemmat kurssikuvaukset suoritustapoineen sekä hintatiedot pyritään julkaisemaan touko-kesäkuun aikana.
 

250 €