Vastuullisuudella tulosta 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

11.03.2024 00:00 - 31.05.2024 00:00

Yrittäminen haastaa oppimaan uutta. Tiedätkö mitä sinun pitää osata nyt ja tulevaisuudessa? Tällä kurssilla jäsennät tulevaisuuden tavoitteita ja selvität, millaista osaamista tarvitset päästäksesi tavoitteisiin.

Kurssi antaa yleiskuvan yritysvastuullisuuden osa-alueista (ympäristövastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden yhteydestä yrityksen arvoihin. Kurssin sisältöihin kuuluu yrityksen vastuullisuuden ja osaamistarpeiden ennakointi sekä vastuullisuusviestinnän periaatteet (mm. vastuullisuusraportointi) osana kilpailukykyistä yritysbrändiä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

*tuntee yritysvastuullisuuden osa-alueet ja niiden tärkeimmät arviointimittarit sekä osaa arvioida vastuullisuuden nykytilaa sekä kehittämistarpeita yrityksessä

*osaa tunnistaa yrityksen toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä

*tuntee ja osaa arvioida vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä tarvittavat yrittäjyysosaamiset

*osaa huomioida yrityksen vastuullisuuden yrityksen viestinnässä ja brändinrakentamisessa

Verkko-opetus Moodle-oppimisympäristössä.

55 €

25.02.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.2.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Oulun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).