Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

21.08.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00

Kurssi antaa kattavan ymmärryksen mikroyrittäjyyden tutkimusalasta ja mikroyrittäjyyden opintokokonaisuudesta. Kurssilla saa käsityksen mikroyritysten määritelmistä, johtamisen erityispiirteistä ja merkityksestä yhteiskunnassa. Kurssin sisältöihin kuuluu arvojen, tavoitteiden, resilienssin ja osaamisten merkityksen tunnistaminen. Lisäksi kurssilla tutustuaan mikroyritysten liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin.

Tutustuu mikroyrittäjyyden tutkimusalaan ja opintokokonaisuuteen *Ymmärtää mikroyritysten määritelmän, erityispiirteet ja merkityksen yhteiskunnassa *Ymmärtää yrityksen arvojen, johtamisen, yrittäjyysosaamisten ja ammattitaidon merkityksen osana yrityksen kannattavaa toimintaa

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus Moodle-oppimisympäristössä kurssin aikarajoissa.
Omaan tai case-yritykseen perustuvat harjoitukset. Muut opettajan antamat tehtävät.

55 €

17.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Oulun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).