Yritysten kasvunhallinta 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

11.03.2024 00:00 - 04.06.2024 00:00

Opiskelija saa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta sekä työkaluja yrityksen kasvunhallinnan ymmärtämiseen. Kurssin käytyään opiskelija tuntee kasvunhallinnan johtamisen osa-alueet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• pystyy kuvailemaan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan perusteet ja erityispiirteet

• tuntee yritysten kasvuvaiheet ja yritysten kasvunhallintaan liittyvät osa-alueet

• kykenee tunnistamaan tärkeimmät kasvuhallinnan taloudelliset näkökulmat

Järjestämistapana on ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus Moodle-oppimisympäristössä.

55 €