Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

30.10.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva moniulotteisesta ja jatkuvassa muutoksessa olevasta yritysten toimintaympäristöstä ja verkostoista sekä siitä, miten nämä tulisi huomioida erityisesti mikroyrityksen toiminnassa. Lisäksi kurssilla tutustutaan megatrendeihin ja ennakointimenetelmiin.

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva moniulotteisesta ja jatkuvassa muutoksessa olevasta yritysten toimintaympäristöstä ja verkostoista sekä siitä, miten nämä tulisi huomioida erityisesti mikroyrityksen toiminnassa. Lisäksi kurssilla tutustutaan megatrendeihin ja ennakointimenetelmiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

*ymmärtää yrittäjien verkostojen ja toimintaympäristön laajuuden, osatekijät ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan.

*oppii ennakoinnin menetelmiä, tunnistamaan globaaleja megatrendejä ja hyödyntämään niitä muutoksen ennakoinnissa.

*on tietoinen toimintaympäristön ja siellä tapahtuvien muutosten mahdollisuuksista ja haasteista erityisesti mikroyritysten kannalta

Verkko-opetus

55 €

15.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.10.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Oulun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).