Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

30.10.2023 00:00 - 10.03.2024 00:00

Kurssilla opiskellaan sähköisen liiketoiminnan perusteita sekä opetellaan asettamaan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tavoitteita yrityksissä. Kurssilla opitaan ymmärtämään, mikä on yrityksen digistrategia ja analysoidaan yrityksen digitaalisen markkinoinnin osa-alueita. Lisäksi kurssilla käsitellään markkinoinnissa käytettäviä keskeisiä sosiaalisen median kanavia. Kurssilla opitaan tuottamaan digistrategiaan sopivaa markkinointimateriaalia.

Opiskelija ymmärtää sähköisen liiketoiminnan perusteet sekä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin merkityksen ja tavoitteet yrityksissä. *Opiskelija osaa luoda yritykselle digistrategian. *Opiskelija tuntee markkinoinnissa käytettävät keskeiset sosiaalisen median kanavat ja osaa tuottaa sinne sopivaa sisältöä.

Verkko-opetus

55 €