Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan avoimen yliopiston opintoja, joiden perusteella voit hakea yhteishaussa yliopistoon. Suorittamalla tietyn määrän avoimia yliopisto-opintoja voit osoittaa hakukelpoisuutesi tutkinto-opiskelijaksi. Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Mikkelin kesäyliopistossa voit opiskella väyläopintoja (joko kokonaan tai osittain) seuraavista oppiaineista.

Huom! Tarkista vuosittaiset väyläkriteerit Opintopolku.fi -palvelusta, hakukohteen Hakeminen -välilehdeltä.

Mikkelin kesäyliopiston avoimien yliopisto-opintojen väyläopinnot:

 • Englannin kielen perusopinnot 30 op (UEF)
  Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta valitaan 10 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Englannin perusopinnot (väh. 30 op) vähintään kokonaisarvosanalla hyvät tiedot (3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
 • Finanssioikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
  Suorittamalla avoimessa yliopistossa Finanssioikeuden perusopinnot 25 op ja yleisistä oikeusjärjestysopinnoista 35 op = 60 op, voit hakea hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
   
 • Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)
  Suorittamalla avoimessa yliopistossa Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op ja yleisistä oikeusjärjestysopinnoista 35 op = 60 op, voit hakea hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
   
 • Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op (UEF)
  Suorittamalla avoimessa yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen suuntautuneet Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan hakukohteessa Aiemmat opinnot (ml avoimen yliopiston opinnot). Valitaan 15 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
   
 • Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op (UEF)
  Suorittamalla avoimessa yliopistossa varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakukohteessa Aiemmat opinnot (ml avoimen yliopiston opinnot). Valintaperusteena olevan kokonaisuuden tulee olla suoritettu hyväksytysti ja vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
   
 • Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op (UEF)
  Suoritettuasi Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op (perusopintojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5) voit hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen yliopiston väylässä hakevat osallistuvat valintakokeeseen. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
 • Kauppatieteiden väylä (UEF): vaaditaan 60 op kauppatieteellisiä opintoja  (kauppatieteen perusopinnot 30 op, laskentatoimi ja yritysjuridiikka perusopinnoista jaksot Johdon laskentatoimen perusteet (6 op) ja Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op), markkinoinnin perusopinnoista opiskellaan jakso Vastuullinen markkinointi (6 op) ja Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus (6 op) lisäksi Taloustieteen perusteet (6 op). 

  Suorittamalla avoimessa yliopistossa kauppatieteiden opintoja 60 op, voit hakea kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta avoimen yliopiston väylässä. Väyläopinnot koostuvat Kauppatieteen perusopinnoista 30 op, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka -opintojen jaksoista Johdon laskentatoimen perusteet (6 op) ja Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op), Markkinoinnin perusopintojen jaksoista Vastuullinen markkinointi (6 op) ja Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus (6 op). Näiden lisäksi opiskellaan Taloustieteen perusteet (6 op). Opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään 3,0. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.
 • Poliittinen historia, perusopinnot 25 op (TY)
  Avoimen yliopiston väylän valinnassa hakijalla tulee olla suoritettuna väh. 60 op, ja opintojen tulee sisältää seuraavat opinnot: Poliittisen historian tai vastaavan tieteenalan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, perusopinnot vähintään yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta, joko a) suomen kielen suullinen ja kirjallinen viestintä tai b) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi). Mikäli hakijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi, tulee hänellä olla suoritettuna kohta a. Lisäksi hakijalla tulee olla todistus riittävästä englannin kielen taidosta (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1). Opiskelija voi hakea Turun yliopistoon.

 • Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op (UEF)
  Suorittamalla avoimessa yliopistossa Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op ja yleisistä oikeusjärjestysopinnoista 35 op = 60 op, voit hakea hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.

 • Ruotsin kielen perusopinnot 30 op (UEF)
  Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi valitaan ilman valintakoetta 5 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Ruotsin kielen perusopinnot (vähintään 30 op) vähintään kokonaisarvosanalla hyvät tiedot (3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon. 

 • Sosiaalityön perus- ja aineopinnot 25 op (UEF)
  Avoimen väylän kautta avoimessa yliopistossa suoritettujen sosiaalityön opintojen perusteella valitaan 10 opiskelijaa. Hakukelpoisuuden saat, kun sinulla on kokonaan suoritettu sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, perus- ja aineopintojen kokonaisuusarvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.

 • Tietojenkäsittelytiede, perusopintoja 23 op (TY)
  Avoimen väylän opintojen perusteella olet hakukelpoinen, kun olet suorittanut väh. 23 op tietojenkäsittelytieteen perusopintoja, joiden arvosanojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0/5. Opintoihin tulee sisältyä Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (6op) ja Olio-ohjelmoinnin perusteet (7op). Avoimen yliopiston kiintiö on 10 opiskelijaa. Opiskelija voi hakea Turun yliopistoon.

 • Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)
  Avoimen yliopiston väylän valinnassa hakijalla tulee olla suoritettuna väh. 60 op, ja opintojen tulee sisältää seuraavat opinnot: Valtio-opin tai vastaavan tieteenalan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin, perusopinnot vähintään yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta, joko a) suomen kielen suullinen ja kirjallinen viestintä tai b) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi). Mikäli hakijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi, tulee hänellä olla suoritettuna kohta a. Lisäksi hakijalla tulee olla todistus riittävästä englannin kielen taidosta (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1). Opiskelija voi hakea Turun yliopistoon.

 • Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)
  Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitaan avoimen yliopiston väylän kautta 5 opiskelijaa. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5). Valituksi tuleminen edellyttää, että hakija saa vähintään 65/100 pistettä soveltuvuuskokeessa, johon kaikki avoimen väylän hakukelpoiset hakijat kutsutaan. Opiskelija voi hakea Jyväskylän yliopistoon.

 • Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)
  Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta! Suorittamalla avoimessa yliopistossa yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5), voi hakea oikeusnotaarin (ON) ja oikeustieteiden maisterin (OTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella, opinnot tulee suorittaa vähintään hyvin tiedoin (3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon.

Huom! Tarkista vuosittaiset väyläkriteerit Opintopolku.fi -palvelusta, hakukohteen Hakeminen -välilehdeltä.