Musiikkiterapian perusopinnot 25 op (JY)

Musiikkiterapian perusopinnot 25 op, 22-23

22.04.2023 00:00 - 31.03.2024 00:00

Opintojen verkkovälitteinen aloitusinfo ma 17.4. klo 17-18. 

Opinnot toteutuvat! Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 20.4. saakka.


Oletko kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologista vaikutuksista? Lähde mukaan keväällä 2023 alkaviin Musiikkiterapian perusopintoihin Mikkelin kesäyliopistossa! Musiikkiterapian opinnoissa pääset tarkastelemaan, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää mm. psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa sekä päihdehuollossa. Samalla keskityt musiikin hoitaviin psykologisiin ja fysiologisiin vaikutuksiin sekä perehdyt musiikkiterapian sovelluksiin ja hoidollisiin päämääriin saavuttaen vankan teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen perustietopohjan. Opinnot perehdyttävät sinut myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Perus- ja aineopintoja voidaan käyttää osana musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Opintojen tavoitteena on myös antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännön valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana muuta työtä ilman tarvetta varsinaiseen musiikkiterapeutin kelpoisuuteen. 

Musiikkiterapialla itsessään tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia, kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia soveltuu terapiamuodoksi kaiken ikäisille eikä asiakkaalta edellytetä musikaalisia taitoja. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista.
 

Opinnot sopivat erityisesti hoito-, ohjaus-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai niihin tähtääville. Lähiopetuksen (ja osittaisen verkkovälitteisen opetuksen) lisäksi musiikkiterapian opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Musiikkiterapian perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

•    Musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
•    Musiikin ja tunteiden väliset yhteydet sekä musiikin vaikutukset havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
•    Tiedonhaku taustatiedon löytämiseen musiikin terapeuttisesta käytöstä ja musiikkiterapiasta
•    Teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteydet
•    Oppimisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti ja pienimuotoinen tutkielma
 

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
•    luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
•    kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
•    käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
•    tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
•    raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman
 

Opintojen verkkovälitteinen aloitusinfo ma 17.4. klo 17-18. Opintokokonaisuus muodostetaan seuraavista opintojaksoista. Johdatus musiikkiterapiaan 5 op on opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi, josta opinnot on aloitettava.

Musiikkiterapiatieto I:
MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op Verkko-opetus la 22.4. klo 9-16.
MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 5 op Lähiopetus la 13.5. ja la 20.5.
MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op Lähiopetus la 12.8., la 26.8. sekä la 9.9.

Musiikin vaikutukset I:
MTEP1020 Musiikkipsykologia I, 5 op Verkko-opetus ke 22.11., ke 29.11., pe 15.12. ja la 16.12.

Tutkijan taidot I:
MTEP033 Kirjallinen työ, 5 op Verkko-opetus ke 7.6. ja ke 11.10. Lisäksi päätösseminaari lähiopetuksena 9.-10.2.2024. 

Toteutus:
Opintoihin sisältyy sekä lähiluentoja ja lähiopetusta Mikkelin kesäyliopistossa ja musiikkiluokassa Kalevankankaan koululla että etäluentoja (Teams/Zoom). Lisäksi opintoihin kuuluu erilaisia oppimistehtäviä sekä itsenäistä työskentelyä.


 

 Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 20.4. saakka! 

Muutokset mahdollisia.

895 €

20.04.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.4.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 10.4.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).