MTEP033 Kirjallinen työ 5 op (JY)

07.06.2023 00:00 - 09.02.2024 00:00

Aikataulu: : ke 7.6.2023 klo 18-20.30 (aloitustapaaminen verkossa), ke 11.10.2023 klo 18-20.30 (välitapaaminen verkossa) ja pe-la 9.-10.2.2024 (päätösseminaari) pe klo 17-20 ja la klo 10-15 lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa.  

Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:

  • Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen
  • Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta
  • Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
  • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
  • laatia perustason tapauskertomuksen

Lähiopetus (seminaari) sekä tapaamiset osittain Teams/Zoom n. 18-20 t, kirjallinen työ.

Jakso alkaa kirjallisen työn aloitustapaamisella (yksi ilta, etätapaaminen n. 3 t). Tällä jaksolla on lisäksi välitapaaminen (kirjallisen työn ohjaustapaaminen etänä yksi ilta, n. 5-6 t) sekä jakson lopuksi seminaari (kirjallisten töiden esittäminen, viikonlopun pe-la lähitapaaminen, n. 8-10 t)

Tiinapriitta Savela. 

Oppimateriaalit:

  • Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]
  • Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia