MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan 5 op (JY)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

22.04.2023 00:00 -

Verkko-opetus (Zoom) la 22.4.2023 klo 9-16.

Opintojakso kuuluu Musiikkiterapian perusopinnot 25 op (JY) -opintokokonaisuuteen
Huom! Tämä kurssi suoritetaan opinnoissa ensin. 

Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikki terapian välineenä. Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä. Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
  • ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
  • tuntee musiikkiterapian pääkohderyhmät, -mallit ja -menetelmät.

Luennot 8 t (Teams/Zoom), oppimistehtävät.

Opettajana professori Jaakko Erkkilä, Jyväskylän yliopisto.

Oppimateriaalit:
• Ala-Ruona, E., Saukko, P. & Tarkki, A. (2007). Musiikkiterapiapalvelut.
• Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136.
• Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
• Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1).
• Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
• Erkkilä, J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
• Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.
 

Opintojakson hinta ilmoitetaan myöhemmin

11.04.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.4.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 11.4.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).