MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä 5 op (JY)

12.08.2023 00:00 - 09.09.2023 00:00

Vibroakustinen hoito -osio lauantaina 12.8.2023 klo 10-17 (lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa). Opettaja Tiinapriitta Savela.
Toiminnallinen musiikkiterapia -osio lauantaina 26.8.2023 klo 10-17 (lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa/Kalevankankaan koululla). Opettaja Jouni Kettunen
Kuvionuotit -osio lauantaina 9.9.2023 klo 10-17 (lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa/ Kalevankankaan koululla). Opettaja Kaarlo Uusitalo.
 

Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät
 • tuntee musiikkiterapian erityismenetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia (TMT), Vibroakustinen hoito, Kuvionuotit, Tarinasäveltäminen) tyypilliset kohderyhmät ja menetelmien erityispiirteet kohderyhmiin liittyen
 • ymmärtää musiikkiterapian erityismenetelmien perusolemuksen teorian ja käytännön muodostamana kokonaisuutena.

Luennot 24 t Mikkelin kesäyliopistossa (kolme lauantaipäivää), oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

 • Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa E. Ala-Ruona, J. Erkkilä, R. Jukkola & K. Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192.
 • Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1) .
 • Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1) .
 • Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
 • Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21.
 • Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50
 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.